Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Arvkarakteristikute leidmise muud võimalused

Saamaks kiirelt teada mõne arvkarakteristiku väärtust, ilma seda kuhugi töölehe lahtrisse arvutamata, võib kasutada töölehe allservas (olekuribal) kuvatavaid selekteeritud lahtrite sisu kirjeldavaid väärtusi (Joonis 24).

Arve sisaldavate lahtrite kohta kuvatakse keskmine, minimaalne ja maksimaalne väärtus ning väärtuste summa, lisaks ka veel arvuliste väärtustega lahtrite arv ning kõigi selekteeritud mittetühjade lahtrite arv.

Kui mõnda nimetatud karakteristikutest vaikimisi ei kuvata, saab selle tellida, klikkides hiire parempoolse nupuga olekuribal ja teostades vastava valiku avanenud rippmenüüs (Joonis 24).
 

Joonis 24. Olekuribal kuvatavad selekteeritud lahtrite sisu kirjeldavad väärtused.
 


Sarnaselt PivotTable'ga, ainult mitte eraldi tabelina, vaid analüüsitava andmetabeli sisse, on mitmesugused vahekokkuvõtted teostatavad ka Data-sakilt leitava valiku Subtotal abil.


 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License