Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Õpijuhis

 • Tegu on lisamaterjaliga järgmiste EMÜ veterinaarmaditsiini- ja loomakasvatuse instituudi õppeainete juurde:

  "Biomeetria", VL.0781,
  "Informaatika ja biomeetria", VL.0413,
  "Katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus", VL.0435,
  "Mõõtmised, andmetöötlus ja automaatika lihanduses ja piimanduses", VL.1112 ja VL.1122

 • Samuti on õpiobjekti materjal kasutatav lõputööde andmete analüüsimiseks.
   
 • Enamus õpetusi kasutavad näiteandmestikuna 155 esimese kursuse tudengi ankeedivastuste andmetabelit, mis on alla laadidav aadressilt http://ph.emu.ee/~ktanel/andmeanalyys_excelis/ankeet.xlsx (täpsemalt selle andmetabeli kohta vt punktist "Sissejuhatus").
   
 • Iseseisval õppimisel on soovitatav läbi lahendada näiteülesanded.
   
 • Auditoorse õppetöö käigus jäetakse tudengitele jooksvalt iseseisvaks läbi lahendamiseks ülesanded sama andmestiku baasil, lahenduste kohta tekkinud küsimustele saab vastused järgmises praktikumis.

 


 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License