Õpiobjektid -> Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

ANDMEANALÜÜS MS EXCELIS


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
 
Peamised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Excelis
Sagedustabelid
Arvkarakteristikud
Usalduspiirid
Hüpoteeside kontrollimine
(ühe ja kahe üldkogumi võrdlus)
Korrelatsioonanalüüs
Regressioonanalüüs
Kahemõõtmeline sagedustabel
Dispersioonanalüüs
Trikke ja nippe
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: stat_excelis.pdf

Sagedustabel diskreetsele arvtunnusele

Sagedustabeli konstrueerimiseks diskreetsele arvutunnusele on kasutatavad nii eelmises punktis käsitletud funktsioon FREQUENCY, protseduur Histogram kui ka PivotTable:

  • kahe esimese puhul peab lihtsalt klasside piiride näol tegema abitabeli kõigist diskreetse arvtunnuse väärtustest (va viimane väärtus; Joonis 17),
     
  • PivotTable puhul aga jääb ära klasside moodustamine - grupeeriva tunnuse väärtused ongi ise klassid (Joonis 18).
     

Joonis 17. Tudengite matemaatika hinnete sagedustabeli konstrueerimine funktsiooniga FREQUENCY.
 

Joonis 18. Tudengite matemaatika hinnete sagedustabeli konstrueerimine PivotTable abil.

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License