Liha kvaliteedi määramine

Aarne Põldvere1,2, Alo Tänavots1
1- Eesti Maaülikool, 2- Eesti Tõusigade Aretusühistu

Liha kvaliteedi määramine (L. Lepasalu)

NB! Sisupuu leiate vasakult ülevalt nurgast ikooni alt.