Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Õpiobjekti kirjeldus

Õppekava: Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia (80130), Metsandus (80131), Põllumajandus (80132), Tehnikateadus (80133), Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus (80134)

Õppeaine: DK.0007 Matemaatiline statistika ja modelleerimine; VL.0435 Katsetöö metoodika ja statistiline andmetöötlus

Maht: 0,3 EAP

Sihtrühm: EMÜ doktorikooli tudengid, VLI looma- ja kalakasvatuse magistrandid ja teised asjahuvilised.

Õpiobjekti vajalikkuse põhjused:

Mitmed binaarsete tunnuste analüüsimisel kasutatavad meetodid on aegade jooksul kujunenud traditsioonide läbi muutunud uurimisvaldkonna-spetsiifilisteks. Antud õpiobjekt tutvustab erinevaid binaarsete tunnuste analüüsimeetodeid laiendamaks nende rakendusvaldkondi, kirjeldades selleks meetodite vahelisi seoseid ja erinevusi ning nende kasutatavust erinevate hüpoteeside kontrollimiseks ja parameetrite hindamiseks. Käsitletakse teemasid nagu riski- ja šansside suhe, logistiline ja probit-regressioon, tundlikkus, spetsiifilisus ja ROC-kõverad, 50% ja 90% vastuse määr.

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist ja olla toeks edasisel teadustööl.

Õpiobjekti läbinu:

  • mõistab binaarsete tunnuste analüüsimeetodite olemust,
  • suudab valida oma küsimustele ja andmete struktuurile vastava analüüsimeetodi,
  • suudab võtta vastu otsuseid ja sõnastada järeldusi tuginedes analüüsitulemustele,
  • omab võimalust enesekontrolliks.

 

Sisu ja tehniline teostus: Tanel Kaart

Eesti Maaülikool
sügissemester 2012


     

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License