Õpiobjektid -> Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

BINAARSETE TUNNUSTE ANALÜÜSIMEETODID


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
1. Sissejuhatus
2. Binaarse tunnuse seos mittearvulise tunnusega või diskreetse arvtunnusega
3. Binaarse tunnuse seos pideva arvtunnusega
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: bin_tunnuste_analyys.pdf

Õpijuhis

 • Õppematerjali mõistmiseks võib osutuda vajalikuks põhiliste matemaatilise statistika mõistete tundmine sama ainekursuse teiste peatükkide piires (vt http://ph.emu.ee/~ktanel/DK_0007/).
  Alternatiivina tulevad kõne alla ka teised statistikakursused.
   
 • Õpiobjektis käsitletu mõistmiseks ja ka enesekontrolliks tuleks näiteülesandeis teostatud tehted läbi teha, et olla kindel, kust miski tuleb.
   
 • Õpitu kinnistamiseks tuleks kindlasti vastata õpiobjekti lõpus olevaile küsimustele (vt. Enesekontroll -> Ülesanded).
   
 • Näidete juures esitatud märkuste mittemõistmise korral küsi abi õppejõult.
   
 • Ja ehk kõige tähtsam - MÕELGE, MILLISTE OMA ERIALASTE UURINGUTE KORRAL VÕIKS MINGIT KÄSITLETUD ANALÜÜSIMEETODIT RAKENDADA.
   

 


< Eelmine

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License