Sea lihakeha ja rümba kvaliteedi määramine

Aarne Põldvere1,2, Alo Tänavots1
1- Eesti Maaülikool, 2- Eesti Tõusigade Aretusühistu

Rümbal olevad märgistused (A. Tänavots)

NB! Sisupuu leiate vasakult ülevalt nurgast ikooni alt.