Tõugude kasutuse järgi

  1. Emastõud (ewe breeds)
    Üldiselt valgepealised tõud, peenvillatõud (Ikoonmeriino) ja tõud, mis aretatud peenvillatõugudest (Ikoonkorrideil (Corriedale)), samuti pikavillatõud (Ikoonlinkoln (Lincoln)), viljakad tõud (Ikoonsoome maalammas), mägi-alade tõud (Ikoonwalesi mägilammas Welsh Mountain)
  2. Kombineeritud tõud e. kahesuunalised tõud (dual purpose breeds)
    Tõud, keda kasutatakse nii emas- kui isastõuna. Tavaliselt ristatakse neid emastõugudega, kelle ristanduttedelt  saadakse lihatallesid (Ikoondorset, Ikoonkolumbia (Columbia)Ikooneesti tumedapealine ja Ikooneesti valgepealine)
  3. Isastõud (ram breeds)
    Tõud, kelle tõu isasloomi kasutatakse paaritamiseks emastõugudega, et saada pooleverelisi, heade lihavormidega lihatallesid. Nendel lammastel on parimad lihavormid, kõrgeim lihajõudlus, parim liha kvaliteet (Ikoonteksel (Texel), Ikoonsuffolk, Ikoonoksfordaun (Oxford Down))