Eesti tumedapealine lambatõug

IkoonEesti tumedapealine lambatõug on varavalmiv, heade lihavormidega  lihalambatõug, kelledelt saadakse valget, poolpeenvilla (keskmine peenus ca 35 µm). Tumedapealiste lammaste pea ja jalad on kaetud tumedate ohevillakarvadega. IkoonEesti tumedapealine lambatõug on üldiselt suurema kehamassi ning villatoodanguga kui Ikooneesti valgepealine lambatõug, kuid on viimasest mõnevõrra madalama viljakuse ja jämedama villaga (vt. tabel 1, tabel 2). Jäärad kaaluvad ca 95 kg, uted 76 kg, villatoodang 3,7 kg ja viljakus ligikaudu 1,50 talle poeginud ute kohta (vt. tabel 1, tabel 2).

Tänapäeval on Ikooneesti tumedapealise lambatõu parandajateks tõugudeks Ikoonsuffolki, Ikoonoksfordauni (Oxford Down) lambatõud, kelle abil soovitakse parandada lihajõudlust ja lihakehade kvaliteeti (lihavormide väljendatus, lihakehade lihakus, tailiha sisaldus) ning Ikoonsoome maalambatõug, kes on kasutusel viljakuse parandajana.

Eesti tumedapealiste lammaste liinialustaja Peeter 149 (ELaS)  Eesti tumedapealist tõugu utt, reg. nr. 695459, omanik Lenne ja Tiit Kaivo, Sireli talu (P. Piirsalu) 
Eesti tumedapealiste lammaste liinialustaja Peeter 149 (ELaS) Eesti tumedapealist tõugu utt, reg. nr. 695459, omanik Lenne ja Tiit Kaivo, Sireli talu (P. Piirsalu) 
Eesti tumedapealine (P. Piirsalu) Eesti tumedapealine (P. Piirsalu) 
Eesti tumedapealine (P. Piirsalu)  Eesti tumedapealine (P. Piirsalu) 
Eesti tumedapealine (P. Piirsalu)  Eesti tumedapealine (P. Piirsalu) 
Eesti tumedapealine (P. Piirsalu)  Eesti tumedapealine (P. Piirsalu) 
Eesti tumedapealise mustad talled (P. Piirsalu) 
Eesti tumedapealise mustad talled