Eesti valgepealine lambatõug

IkoonEesti valgepealine lambatõug on varavalmiv, heade lihavormidega  lihalambatõug, kelledelt saadakse valget, poolpeenvilla keskmise peenusega 31 µm. Eesti valgepealised lambad on väiksema kehamassi ja villatoodanguga, kuid nende uted on suurema viljakusega ning nende villa kvaliteet on parem kui Ikooneesti tumedapealistel lammastel.

IkoonEesti valgepealiste lammaste aretus- ja tõukarjade 1997.-2001. a jõudluskontrolli keskmiste näitajate põhjal oli Ikooneesti valgepealistel uttedel kehamass 76 kg, jääradel 88 kg, villatoodang 3,0 kg, uttedel sündis 157 talle 100 poeginud ute kohta, tallede kehamass 105 päeva vanuses oli 24,2 kg (vt. tabel 1, tabel 2).

Eesti Lambakasvatajate Seltsi andmeil osales 2007. a jõudluskontrollis 20 erinevat Ikooneesti valgepealist tõugu lambafarmi, kus peeti 2906 lammast. See moodustas 45 % jõudluskontrolli all olevatest lammastest.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt hallatava lammaste registri andmeil oli 2003. a registri 31 997 lambast 7850 Ikooneesti valgepealist lammast ehk 24,5 % kõikidest lammastest. Seega on Ikooneesti valgepealine lambatõug teine olulisim lambatõug Ikooneesti tumedapealise tõu järel.

Tänapäeval on Ikooneesti valgepealiste lammaste parandajateks tõugudeks Ikoontekseli (Texel), Ikoondorseti, Ikoondala ja Ikoonsoome maalambatõug.

Ševiotijäär paigutati Puka sovhoosi 1961. a eesti valgepealise tõu parandamiseks (ELaS) Eesti valgepealist tõugu utt reg nr. 225601, omanik Ell ja Urmas Sellis, Hauka talu (P. Piirsalu)
Ševiotijäär paigutati Puka sovhoosi 1961. a eesti valgepealise tõu parandamiseks (ELaS) Eesti valgepealist tõugu utt reg nr. 225601, omanik Ell ja Urmas Sellis, Hauka talu (P. Piirsalu) 
Eesti valgepealine (P. Piirsalu)  Beltexi tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks. Beltexi jäär koos eesti valgepealiste uttedega (A. Tänavots) 
Eesti valgepealine (P. Piirsalu)  Beltexi tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks.
Beltexi jäär koos eesti valgepealiste uttedega (A. Tänavots)
Texeli tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks. Texeli jäär koos eesti valgepealiste uttedega (A. Tänavots)   Texeli tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks. Eesti valgepealiste uttede paaritamine karjamaal texeli jääraga  (A. Tänavots)  
Texeli tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks. Texeli jäär koos eesti valgepealiste uttedega (A. Tänavots)  Texeli tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks. Eesti valgepealiste uttede paaritamine karjamaal texeli jääraga (A. Tänavots)
Texeli tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks. Texeli ja eesti valgepealise ristand (P. Piirsalu)
Texeli tõugu kasutatakse lihaomaduste parandamiseks.
Texeli ja eesti valgepealise ristandid (P. Piirsalu)