Eesti maalammas

IkoonEesti maalammas oli Ikooneesti tumedapealise ja Ikooneesti valgepealise lambatõu saamise lähtematerjaliks. Eesti kohalike Ikoonmaalammastead jäljed kaovad ca 20 saj neljakümnendatel aastatel ehk 65-70.a. tagasi, sest sooviti pidada kõrgema produktiivsusega lambaid. Lambakasvatusspetsialistid ei ole silmaga näinud alates 20. saj kuuekümnendatest aastatest Ikooneesti maalambaid. Seepärast on ülimalt optimistlik uskuda, et mõned loomad oleksid säilinud ilma suguluseta Ikooneesti tumedapealiste või Ikooneesti valgepealiste lammastega.

Võib väita, et Ikooneesti maalambad on tänapäevaks hävinud ja kui praegu räägitakse Ikooneesti maalammastest, siis tegelikult on nende lammaste näol tegemist erinevate lambatõugude vaheliste ristandlammastega, kes mõnevõrra eristuvad oma välimiku poolest meie teistest eestimaistest lambatõugudest.

Viimaste aastate geneetilised uuringud on näidanud, et Ikooneesti maalammasteks võib pidada vaid IkoonKihnu saare lambaid, keda peetakse kas Kihnu saarel või mujal, eelkõige Pärnu maakonnas.

Alates 2003. aastast on mittetulundusühingu registreeritud Eesti Maalamba Ühing, mis asutati 1.04.2003. Ühingu eesmärgiks on olnud Ikooneesti maalamba kui põlistõu ametlik tunnustamine.  2006. aastal toimus ühingu eestvõttel Eestis kogutud lammaste vereproovide DNA analüüs. Need uuringud ei kinnitanud ega lükanud ümber Ikooneesti maalamba kui tõu olemasolu (Viinalass jt., 2006). Uuringud  näitasid, et geneetiliselt eristunud lammasteks võib pidada peamiselt vaid IkoonKihnu saare lambaid, keda peetakse kas Kihnu saarel või mujal, aga eelkõige Pärnu maakonnas. Need lambad on eristunud nii välimikutunnuste kui genotüübi poolest teistest tõugudest. Kuna  tegemist on eelkõige IkoonKihnu saare lammastega, siis on autori arvates õigem hakata neid lambaid nimetama Ikoonkihnu lammasteks või IkoonKihnu maalammasteks

IkoonKihnu lammaste suurimaks kasvatajaks on Pärnumaal Tõhelas lambaid kasvatav Anneli Ärmpalu Idvand, kes on karja loonud algselt IkoonKihnu lammaste baasil. 2009. a ongi A. Ä. Idvandi eestvõttel loodud Kihnu Maalambakasvatajate Selts

2016. aastal tunnustas Veterinaar-ja Toiduamet MTÜ Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi kihnu maalamba tõuraamatu pidajana ja jõudluskontrolli läbiviijana, mis sisuliselt tähendas ka kihnu maalamba tõuna tunnustamist.

Eesti maalamba jäär (EMÜ arhiiv)  Eesti maalamba utt (EMÜ arhiiv)
Eesti maalamba jäär (EMÜ arhiiv)  Eesti maalamba utt (EMÜ arhiiv)