Aretuspiirkonna järgi

  1. Tasandikel, madalatel maadel aretatud tõud (lowlands) - Ikoonleister (Leicester), Ikoonlinkoln (Lincoln), Ikoonromni mars (Romney Marsh), Ikoonteksel (Texel)
  2. Künklikel, kuppelaladel aretatud tõud (uplands) - Ikoonkorrideil (Corriedale), Ikoondorsetdaun (Dorset Down), Ikoonhämpšir (Hampshire), Ikoonoksfordaun (Oxford Down), Ikoonsuffolk, Ikoonšropširi (Shropshire)
  3. Mägedes aretatud tõud (mountains) - Ikoonševioti (Cheviot), Ikoonšoti mustapealine (Scottish Blackface), Ikoonwalesi mägilammas (Welsh Mountain)