Õpiobjekti kirjeldus

Õpiobjekti läbinu:

Ikoon - ikoonile järgnev allajoonitud sõna on varustatud illustreeriva fotoga.
 - ikoonile järgnev allajoonitud sõna on varustatud selgitusega.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots Peep Piirsalu koostatud õppematerjale.
Illustreerivad fotode ja videote allikatele on viidatud vastavalt heale tavale.

Õpiobjekt on valminud 2010. aastal.