Õpiobjektid -> Sissejuhatus maatriksalgebrasse

SISSEJUHATUS MAATRIKSALGEBRASSE


Õpiobjekti kirjeldus
 
1. Definitsioonid
2. Maatriksoperatsioonid
3. Maatrikstehted MS Excelis
4. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Maatriksalgebra1.pdf

Õpiobjekti kirjeldus

Õppekava: Loomakasvatus (449)

Õppeaine: VL.0192 Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid

Maht: 15 tundi

Sihtrühm: Loomakasvatuse õppekava magistrandid

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiobjekti läbinu:

  • on tutvunud maatriksite peamiste tüüpidega ja standardsete maatriksoperatsioonidega;
  • on tuttav maatriksoperatsioonide vaheliste seostega;
  • tunneb maatrikstehete teostamise võimalusi MS Excel'is;
  • omab võimalust enesekontrolliks testiküsimustele vastamise ja iseseisvate ülesannete läbilahendamise teel.

 

Õppejõud ja tehniline teostus: Tanel Kaart

Eesti Maaülikool
sügissemester 2010


 

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License