Mingipoegade kasvatamine

Vastsündinud mingipojad kaaluvad 9…12 g ja on kõigest 5…7 cm pikad. Sünnivad mingipojad abitutena, suletud silmade ja kuulmekäikudega, peaaegu karvadeta nahaga. Esimesed 2 nädalat toituvad mingipojad vaid emapiimast ja üks mingipoeg joob päevas ca 4 g piima, mis tähendab et 20 päevase laktatsiooniperioodi jooksul on piimatoodang ligikaudu 600 g.  Imemisperiood on mingipoegadel ca 30 päeva, mille järgneb 10 päevane üleminekuperiood (piimalt segatoidule), ca 4 kuune noorloomaperiood, seejärel 3…4 kuud kestev sugulise küpsemise periood. Kõige intensiivsem kasvuperiood on noorloomaperioodil, mil kõige suurem söödatarbimine ja intensiivne kasvamine. Poegimisperioodil võib tekkida poegade surevus, kui nad juhuslikult pesakastist välja kantakse ja kui nad läbi puurivõrgu maha kukuvad ja lindude saagiks langevad. Seepärast on vajalik pidev valve, et mahakukkunud poegi soojendamisega elustada. Esimestel elunädalatel on vajalik pesakastides kuiva allapanu vahetamine, sest niiskel allapanul pojad külmetuvad. Peale silmade avanemist hakkavad mingipojad pesakastist välja roomama ning siis paigutatakse jalutusruumi eraldi söödanõus lisasööta. Normaalsete pesakondade ja söötmise juures võõrutatakse pojad 40…45 päeva vanuses. Tavaliselt paigutatakse pojad uutesse puuridesse kahekaupa , sest siis kisklemisi vähem. AS Balti Karusnahk peetakse ruumikitsikuse tõttu ühes puuris ema koos 2 isase pojaga ja siis need isased loomad kasvavad tunduvalt paremini kui teised pojad ja neid valitakse suguloomadeks. Tavaliselt augustis-septembris toimub noorloomade valik naha-või suguloomadeks. Nahastamisele kuuluvate noorminkide tapmine algab novembris.