Paaritus

Osa emasminke laseb end paaritada  juba veebruari keskel, mis aga ei ole tulemuslikud, sest puuduvad küpsed folliikulid. Seetõttu alustatakse minkide paaritamist märtsi alguses tavalisel 5. kuni 7.märtsil.Ovulatsiooni tekkimise iseärasuste tõttu on vaja korrata paaritust. See vähendab ahtrust. Tavaliselt paaritatakse emasmingid veel 6. kuni 7. päeval või 10. kuni 11.päeval pärast esimest innatsüklit. Pärast 20. märtsit hakkab viljastatus langema. Paaritus kestab 23.-25. märtsini. Igat emasminki paaritatakse kaks korda.

Paarituseks lastakse mingid kokku hommikul 30-40 minutit peale söötmist, sest söömise järgselt on isasmingi suguline aktiivsus suurem. Paaritus võib toimuda nii emas- kui isasmingi puuris. Mitteindlev emasmink jäetakse isase poolt rahule, kuid emasmink võib isasloomale kallale tungida. Kokkulastud loomi tuleb jälgida ja kisklemise puhul lahutada. Indlemist kontrollitakse isasloomade emasminkide puuri laskmisega. Isasloomade kandmine lihtsustab kogu protsessi, sest kui emane ei indle viiakse isasloom järgmise emaslooma juurde.

Paaritusakti ajal haarab isane hammastega emaslooma kuklast ja veab puuris ringi. Paarituse lõpul rabeleb emasloom lahti, loomad lakuvad ennast ja vähkrevad puuri põrandal. Peale seda tuleb loomad lahutada. Keskmiseks paarituse kestvuseks loetakse ca 1 tund, mis võib varieeruda 15 minutist kuni 6 tunnini.

Isasmingid on suguliselt aktiivsed ja võimelised paaritusperioodi alguses paaritama kaht emasnaaritsat. Paaritusplaanide koostamisel planeeritakse ühe isaslooma kohta 4…5 emaslooma.
Paarituse läbiviimisel soovitavad praktikud esimesel innatsüklil emasminke paaritada kaks korda ja 7..10 päeva pärast uuesti ning edasi veel inna ilmnemisel. Kui pärast esimese tsükli paaritamist emasmink ei indle loetakse ta tiinestunuks.