Puurid

Puuride valmistamiseks kasutatakse mitut tüüpi võrku. Sobivaks on 2..2,2 mm läbimõõduga tsingitud võrk, mille võrgusilma suuruseks on 25 mm. Tänapäeva parimaks materjaliks on PVC kaetud võrk, sest puuri põhi püsib sellega puhas. Mingi klassikaline puur on risttahukas 40 x 40 x 80 cm (sügavus) ja selle ühe otsa külge kinnitatud pesamaja, mille külge kinnitub uks. Pesamajad valmistatakse hööveldatud puidust ja võrgust. Põhi tehakse võrgust, külmal ajal kaetakse laudkattega. Lagi on võrgust ja toimib uksena.  Pesamaja seinas on 9…10 cm läbimõõduga uks jalutuspuuri.
Tänapäeval peavad puurid vastama Euroopa Karusloomakasvatuse Assotsiatsiooni poolt 1999. a. vastu võetud nõuetele ning sellised puurid peaksid olema kasutuses 2010. a.

Miinimumruum minkide ja puurituhkrute jaoks (vastu võetud Euroopa Karusloomakasvatajate Assotsiatsiooni poolt 1999. a.)

  Vaba ala puurides (cm2)*,
välja arvatud pesakast
Täiskasvanud loom üksinda  2550
Emasloom koos poegadega  2550
Noorloomad peale võõrutamist, kahekaupa  2550**

 Iga puuri kõrgus peab olema minimaalselt 45 cm
*  Ükski puur ei tohi olla kitsam kui 30 cm, välja arvatud pesakast.
Ükski puur ei tohi olla lühem kui 70 cm, välja arvatud pesakast.
 ** Kui loomi on puuris rohkem kui 2, tuleb igale arvestada täiendavalt 850 cm2.

Ülaltoodud arvud on kohustuslikud uute süsteemide ehitamisel või vanade süsteemide renoveerimisel.
Kõik puurisüsteemid, mis on praegu kasutusel ja mille põhja pindala on väiksem kui 1600 cm2 ja kõrgus on madalam kui 35 cm, tuleb välja vahetada 31. detsembriks 2001.

Need puurisüsteemid, mille puuri põhja pindala on suurem kui 1600 cm2 ja kõrgus suurem kui 35 cm, on vajalik välja vahetada ülalpool toodud mõõtmetega puuride vastu 31. detsembriks 2010.