Skandinaavia geenisümbolid

Tabel. Minkide värviliste mutantide Skandinaavias kasutatavad geenisümbolid (Beautiful Fur…,1988).

Standard

AA

BB

CC

ee

ff

GG

HH

II

JJ

KK

MM

nn

OO

PP

QQ

RR

ss

TT

vv

ww

zz

RETSESSIIVSED
Valged
Valge hedlundi             hh                            
Albiino     cc                                    
Sinised
Hõbesini                           pp              
Terassini                           psps              
Aleuudi aa                                        
Koobalt                             qq            
Imperiaal-plaatina               ii                          
Pruunid
Põhja buff                                   tntn      
Valge soome                                   twtw      
Rootsi palomiino                                   tptp      
Soklot                                   tsts      
Ameerika palomiino                   kk                      
Moil                     mm                    
Kameo                     mcmc                    
Merevaik                               rr          
Päikese e punane merevaikmink (Wild glow)                               rdrd          
Rohesilmne pastell           gg                              
Kuningpastell   bb                                      
Imperiaal-pastell                 jj                        
Teised
Gufuus                         oo                
DOMINANTSED
Rist                                 Ss, SS        
Vari                                 SHs        
Kuninghõbe                                 SRs        
Stjuuart                                       Ww, WW  
Sinine pakas                                       Wf w  
Pigimust                       Nn, NN                  
Soome pigi         Ff, FF                                
Eebeni       Ee                                  
Kolmiira                                     Vv    
Soome jaaguar                                         Zz