Kombinatsioonitüübid

Topeltretsessivsed värvustüübid

Safiirmink, aleuudi hõbesinimink, kuningsafiirmink (Sapphire, Aleutian Silverblue, Royal Sapphire aapp)
Paberossisuitsu meenutava helehalli karv­kattega sinine mink. Peetakse sinistest minkidest kõige ilusamaks. Kasvatatakse ka Eestis.

Safiirmink, aleuudi hõbesinimink, kuningsafiir­mink (<i>Sapphire, Aleutian Silverblue, Royal Sapphire</i>) (aapp). (Beautiful fur..., 1988)
Safiirmink, aleuudi hõbesinimink, kuningsafiirmink
(Sapphire, Aleutian Silverblue, Royal Sapphire) (aapp). (Beautiful fur..., 1988) 

Aleuudi terassinimink, sinine iirismink (Aleutian Steel, Blue Iris, Iris Sapphire aapsps)
Karvkate peaaegu must, sinaka varjundiga; veidi heledam kui aleuudi mink. Karusnahale omane suur kontrastsus tumeda karvkatte ja heleda aluskarva tõttu.

Aleuudi terassinimink , sinine iirismink (<i>Aleutian Steel, Blue Iris, Iris Sapphire</i>) (aap<sup>s</sup>p<sup>s</sup>). (Beautiful fur..., 1988)
Aleuudi terassinimink, sinine iirismink
(Aleutian Steel, Blue Iris, Iris Sapphire) (aapsps). (Beautiful fur..., 1988) 

Moilaleuudi mink (Moyle Aleutian  mmaa), lavendelmink
karvkate helepruun õrna lillaka varjundiga. Aluskarvad peaaegu valged või helesinised, pigmenteerunud kattekarvad loovad kahekihilise karusnaha mulje.

Moilaleuudi mink, lavendelmink (<i>Moyle Aleutian</i>) (mmaa). (Beautiful fur..., 1988)
Moilaleuudi mink, lavendelmink
(Moyle Aleutian) (mmaa). (Beautiful fur..., 1988) 

Moilhõbesinimink,  salveimink (Moyle Silverblue mmpp)
sarnaneb hõbesinimingile, kuid värvus on ühtlasem ja heledama põhitooniga. Silmade värvus tumepruun kuni must.

Moilhõbesinimink, salveimink (<i>Moyle Silverblue</i>) (mmpp). (Beautiful fur..., 1988)
Moilhõbesinimink, salveimink
(Moyle Silverblue) (mmpp). (Beautiful fur..., 1988) 

Ameerika palomiinohõbesinimink, ameerika dipärlmink (American Palomino Silverblue Double, Ampalo Silver kkpp)
hallikasbeež, suitshalli varjundi ja kahvatusinise aluskarvaga mink. Silmade värvus pruunikaskollane. Üks enamkasutatavaid heleda karvkattega diretsessiivseid mutante.

Ameerika palomiinohõbesinimink, ameerika dipärlmink (<i>American Palomino Silverblue Double, Ampalo Silver</i>) (kkpp). (Beautiful fur..., 1988)
Ameerika palomiinohõbesinimink, ameerika dipärlmink
(American Palomino Silverblue Double, Ampalo Silver) (kkpp). (Beautiful fur..., 1988) 

Pastellhõbesinimink, plaatinablond mink (Pastel Silverblue, Pastel Silver bbpp)
karvkate helehall, sarnaneb heleda hõbesinimingiga.

Pastellhõbesinimink, plaatinablond mink (<i>Pastel Silverblue, Pastel Silver</i>) (bbpp). (Beautiful fur..., 1988)
Pastellhõbesinimink, plaatinablond mink
(Pastel Silverblue, Pastel Silver) (bbpp). (Beautiful fur..., 1988) 

Ameerika palomiinopastellmink, ampalo­pastellmink (American Palomino Pastel, Ampalo Pastel kkbb)
helebeež mink, silmad roosad, kollakas­rohelise varjundita. Vähelevinud.

Ameerika palomiinopastellmink, ampalo­pastellmink (<i>American Palomino Pastel, Ampalo Pastel</i>) (kkbb). (Beautiful fur..., 1988) 
Ameerika palomiinopastellmink, ampalo­pastellmink
(American Palomino Pastel, Ampalo Pastel) (kkbb). (Beautiful fur..., 1988)

Soklotpastellmink, hele pastellmink, daun­mink, soome topaasmink (Socklot Pastel, Down, Finnish Topaz tstsbb)
kuulub helepruunide minkide hulka. Kasvatatakse suhteliselt palju. Suur, viljakas ja elujõuline mink. Karvkate ilma valgete laikudeta.

Soklotpastellmink, hele pastellmink, daun­mink, soome topaasmink (<i>Socklot Pastel, Down, Finnish Topaz</i>) (t<sup>s</sup>t<sup>s</sup>bb). (Beautiful fur..., 1988)  
Soklotpastellmink, hele pastellmink, daun­mink, soome topaasmink
(Socklot Pastel, Down, Finnish Topaz) (tstsbb). (Beautiful fur..., 1988)

Rootsi palomiinopastellmink, palopastellmink, topaasmink (Swedish Palomino Pastel, Topaz tptpbb)
ühtlase helepruuni karvavärvusega mink. Pastellmingist märgatavalt heledam. Silmad punased. Kasvatatakse peamiselt Skandinaaviamaades.

Alt teine rootsi palomiinopastellmink, palopastellmink, topaasmink (<i>Swedish Palomino Pastel, Topaz</i>) (t<sup>p</sup>t<sup>p</sup>bb), alumine <i>beige perl</i>, edasi <i>palomino</i>, <i>amber sapphire</i>. (Beautiful fur..., 1988)
Alt teine rootsi palomiinopastellmink, palopastellmink, topaasmink (Swedish Palomino Pastel, Topaz) (tptpbb),
alumine beige perl, edasi palomino, amber sapphire. (Beautiful fur..., 1988) 

Tripleretsessivsed värvustüübid

Pastellsafiirmink, talvesinimink (Pastel Sapphire, Winterblue bbaapp)
kahvatu­sinaka varjundiga helesinakashall mink.

Pastellsafiirmink, talvesinimink (<i>Pastel Sapphire, Winterblue</i>) (bbaapp). (Beautiful fur..., 1988)  
Pastellsafiirmink, talvesinimink
(Pastel Sapphire, Winterblue) (bbaapp). (Beautiful fur..., 1988)

Moilsafiirmink, violettmink (Moyle Sapphire, Violet mmaapp)
sinaka tooni ja väga helepruuni karvkattega mink. Silmad roosad.

Moilsafiirmink, violettmink (<i>Moyle Sapphire, Violet</i>) (mmaapp). (Beautiful fur..., 1988)
Moilsafiirmink, violettmink
(Moyle Sapphire, Violet) (mmaapp). (Beautiful fur..., 1988) 

Tetraretsessiivsed värvustüübid

Moilmerevaiksafiirmink, roosa mink (Moyle Ambergold Sapphire mmrraapp)
karvkatte üldtoon kahvatuõrn-beežikas kerge pruunika varjundiga. Aluskarv valge, ainult aluskarva tipud on veidi helesinise varjundiga. Viimane koos katte­karvade pruuni varjundiga loobki õrnroosa karusnaha mulje.

 

Retsessiivse ja dominantse geeni värvuskombinatsioonid

Värvilised risttüübid
Must risti muster on kombineeritud mitme sinise, halli ja pruuni värvuse mutandi ja retsessivsete kombinatsioonidega. Nahkade tootmiseks kasutatakse risti geeni heterosügootset vormi(Ss)

Ristmingi (<i>Cross</i>) geeni (SS, Ss) kombineerimisel kahe halli mutandiga, aleuudi (<i>Aleutian</i>) (aa) ja hõbesinimingiga (<i>Silverblue</i>) (pp), saadakse ristsafiirmink (<i>Sapphire Cross</i>). (Beautiful fur..., 1988) . (Beautiful fur..., 1988) Ristpärlmingis on kombineeritud pruun (brown) ja sinakashall (bluish brey) 
ristmink (<i>Pearl cross</i>). (Beautiful fur..., 1988)
Ristmingi (Cross) geeni (SS, Ss) kombineerimisel kahe halli mutandiga, aleuudi (Aleutian) (aa) ja
  hõbesinimingiga (Silverblue) (pp), saadakse ristsafiirmink (Sapphire Cross). (Beautiful fur..., 1988) 
Ristpärlmingis on kombineeritud pruun (brown) ja sinakashall
(bluish brey) ristmink (Pearl cross). (Beautiful fur..., 1988) 

Värvilised varitüübid
Varitüüpi saab toota retsessiivsete värvide baasil nagu ka värvilisi risttüüpe.

Erinevad varitüübid (S<sup>H</sup>s) - vasakult varipastell (<i>Shadow Pastel</i>), varihõbesini (<i>Shadow Silverblue,</i>) (S<sup>H</sup>spp) ja varisafiir (<i>Shadow Sapphire</i>) (S<sup>H</sup>saapp). (Beautiful fur..., 1988)  Stjuuardi (Stewart) geen (WW, Ww)kombineerituna retsessivsete mutantidega - vasakult stjuuartdaun (<i>Stewart Dawn</i>) (Wwt<sup>s</sup>t<sup>s</sup>bb), stjuuarthõbesini (<i>Stewart Silverblue</i>) (Wwpp) ja sjuuardsafiir (<i>Stewart Sapphire</i>) (Wwaapp). (Beautiful fur..., 1988)  
Erinevad varitüübid (SHs) - vasakult varipastell (Shadow Pastel) (SHsbb), varihõbesini
(Shadow Silverblue,) (SHspp) ja varisafiir (Shadow Sapphire) (SHsaapp). (Beautiful fur..., 1988) 
Stjuuardi (Stewart) geen (WW, Ww) kombineerituna retsessivsete mutantidega - vasakult stjuuartdaun (Stewart Dawn) (Wwtstsbb),
stjuuarthõbesini (Stewart Silverblue) (Wwpp) ja sjuuardsafiir (Stewart Sapphire) (Wwaapp). (Beautiful fur..., 1988) 
Pigimusta (<i>Jetblack</i>) (NN, Nn) ja soome pigiminki (<i>Finnblack</i>) (FF, Ff) geene kombineeritakse retsessiivsete tüüpidega, et saada vastav tumeda varjundiga toon näit pigipastell (<i>Jetpastel</i>) (Nnbb). (Minkproduction, 1984 ref Beautiful fur..., 1988) Pakasmingi (<i>Bluefrost</i>) (W<sup>F</sup>w) geeni on kasutatud paljudes kombinatsioonides, et saada kevade hingus (<i>Breath-of-Spring</i>). Siin sinise pakassafiirmingiga (W<sup>F</sup>waapp).  (Beautiful fur..., 1988)  
Pigimusta (Jetblack) (NN, Nn) ja soome pigiminki (Finnblack) (FF, Ff) geene kombineeritakse retsessiivsete tüüpidega,
et saada vastav tumeda varjundiga toon näit pigipastell (Jetpastel) (Nnbb). (Minkproduction, 1984 ref Beautiful fur..., 1988) 
  Sinise pakasmink (Bluefrost) (WFw) geeni on kasutatud paljudes kombinatsioonides, et saada
kevade hingus (Breath-of-Spring). Siin sinise pakassafiirmingiga (WFwaapp). (Beautiful fur..., 1988) 

 

Dominantsete geenide kombinatsioonid

Dominant white

Dominantset valget (<i>Dominant White</i>) võib saada mitmel viisil. Siin sinine pakasmink (<i>Bluefrost</i>) (W<sup>F</sup>w) ja risti (<i>Cross</i>) (SS, Ss) geenid. (Hodgson, 1984 ref Beautiful fur..., 1988)
Dominantset valget (Dominant White) võib saada mitmel viisil.
Siin sinine pakasmink (Bluefrost) (WFw) ja ristmingi (Cross) (SS, Ss)  geenid. (Hodgson, 1984 ref Beautiful fur..., 1988) 

Tekst: Karusloomakasvatuse..., 2007