Innaperiood

... on minkidel üks kord aastas veebruaris-märtsis. Mittetiinestumisel järgneb sellele steriilsuse e rahuperiood. Emasmingi innaperiood kestab 25…30 päeva, mille vältel on tal mitu innatsüklit. Minke peetakse sesoonselt polüestriliseks loomaks. Üks innatsükkel kestab 1..2 päeva. Kokku võib innaperioodi ajal olla 2..3, aga erandjuhtudel kuni 10 innatsüklit (Parve, 1961). Vaheaeg innatsüklite vahel on innaperioodi algusajal pikem (8-9 päeva) ja innaperioodi lõpus lühem (5-7 päeva). Innaperioodi algus sõltub ka ilmastikust. Päikesepaisteliste ilmade korral võib innaperiood alata varem. Innaperioodi algus sõltub ka karvavärvusest. Näiteks standardmingil algab see varem kui safiir- või valgetel minkidel. Ovulatsioon on mittespontaane ja toimub 32…36 tundi pärast paaritust. Ovulatsioon ja viljastumine juba esimese innatsüklis ei välista naaritsate juures järgmisi innatsükleid ja uut ovulatsiooni ning munarakkude viljastumist. Minkidel ei hakka alati pärast paaritamist munasarjast vabanenud munarakkude asemel kollakehad arenema. Selle  asemel hakkavad arenema folliikulid ja juba tiinestunud emasmingil hakkab uus ind. Teistkordsel paaritamisel viljastatakse munarakud ja nad hakkavad normaalselt arenema. Samaaegselt aga enamik esimesest tagajärjekast viljastusest pärit looted aga resorbeeruvad. Seda nimetatakse üleviljastuseks ja minkidel loetakse seda normaalseks nähtuseks.