Arvo Viltrop

dotsent
arvo.viltrop@emu.ee
Tel: 7313244
        5033229

Õppeained

                                                              Viimati uuendet   

Veterinaarepidemioloogia 2008/2009

  Aineprogramm (vt. ÕIS)

  Epidemioloogia terminite lühisõnastik
 
Epidemioloogia veebis
Vetepi Veebiõpik  1
Vetepi Veebiõpik  2
Loengukonspekt:
Loenguslaidid:
Seminarid/praktikumid: Iseseisev  töö
1. Sissejuhatus Sissejuhatus
Loeng 1  
1. Praktikum - Normi määratlemine
1) Andmete liigid
2) Norm: Epi_Tapamaja
Lugeda: (kontroll 1. praktikumis)
Epidemioloogia käsiraamatust- Peatükk 1, Veebikonspektist: Normi piiride määramine
Loenguslaidid: Sissejuhatus; Loeng 1; Loeng 2
2. Normi piiride määramine Loeng 2 
3. Haiguse esinemissageduse mõõtmine.
Loeng 3
2. Praktikum - Haiguse esinemise mõõtmine
Haiguse esinemise mõõtmine
IRT;
Lugeda: (kontroll 2. praktikumis)
Epidemioloogia käsiraamatust:
Peatükk 3 (v.a epideemia kõver- lk 24-26) Peatükk 4 (v.a. määrade standardiseerimine lk 34-36),
Vt . ka  loengukonspekt veebis ja
Loenguslaidid: Loeng 3 ja loeng 4
4. Haiguse determinandid ja ohutegurid Loeng 4
5. Epidemioloogiliste andmete kogumine, kvaliteet ja kirjeldav epidemioloogia
Loeng 5 3. Andmestiku koostamine; Kirjeldav epidemioloogia;

HarjutusedRegion A
Lugeda:
Peatükk 3 epideemia kõver- lk 24-26
Peatükk 12
Loengukonspekt veebis: Peatükk 4 Määrade varieeruvus - lk 38-39Esimene osaeksam: 2008/2009   Küsimused
6. Diagnostiliste testide hindamine
Loeng 6 4 Diagnostilised testid
7. Valimi maht. Valimi võtmise meetodid Loeng 7


5. Valimi harjutused

WinEpi ja Survey toolbox juhend
Lugeda:
Peatükk 9 ja 10
Loeng  6 ja 7 slaidid
8. Põhjuslikkus

Loeng 8
Loeng 9

6. Põhjuslikkus; Uuringute liigid
 
Põhjuslikkuse harjutused

Lugeda: Peatükid: "Põhjuslikkus";
LoenguslaididTeine osaeksam: 2008/2009  Küsimused

9. Uuuringute liigid
10. Seose ja mõju hindamine
11. Nihe ja tegurimõju segamine
Loeng 10
Loeng 11
Loeng 12
7. Seose ja mõju näitajad: Harjutused Lugeda: Käsiraamat -
6 ptk Epidemioloogiliste uuringute tüübid;
7. ptk. Monitooring ja seire
8. ptk Nihke liigid
Veebiõpik 2 - lk. 29-38
Loenguslaidid

12. Puhangu-uuring  

Loeng 13
8. Praktikumi Harjutus:
Põrsaste diarröa


Lugeda: Veebiõpik 1, lk. 52-57
Artikkel: How to Investigate a Disease Outbreak
Abiks: Outbrake guideKolmas osaeksam: 2008/2009 Küsimused


Portfoolio vormistusnõuded ja sisu
Portfoolio esitamise tähtaeg: 01.06.09Lõpptulemused: seisuga 15.06

Kontrolltöö I 2007 küsimused    2008 küsimused
Kontrolltöö II 2007 küsimused   2008 küsimused
Kontrolltöö III 2007 küsimused  2008 küsimused

Toiduhügieen ja veterinaarne rahvatervishoid

Aineprogramm
I osaeksami küsimused: 2008/2009 õa
NB! 2007/2008 õa I osaeksami küsimused on siin


Osaeksami tulemused!  Täiendatud 8.06.09

Õppematerjalid ja ülesanded:
w N


           
                      Vastus vormistada MSOffice või pdf  dokumendina ja saata see mulle e-postiga: arvo.viltrop@emu.ee

 

Veterinaarteenistuse korraldus ja seadusandlus  

          Aineprogramm - Vt ÕIS

Veterinaarmeditsiini arengulugu ja sissejuhatus õpingutesse  

1. Loengud:
Veterinaaria valdkonnad
Veterinaarmeditsiini arengusuunad     Loengu slaidid

Loomade infektsioonhaigused

Loengud:

1. Üldist loomade nakkushaigustest;      PP slaidid
2. Epideemiakõvera kuju mõjutavad tegurid
3. Epidemioloogilise protsessi modelleerimine
    Peatükk epidemioloogia käsiraamatust (Ptk. 14)
    Praktikumi ülesanne
4. Nakkushaiguste tõrje põhimõtted
4.1. Nakkushaiguste diagnoosimisest

Kontrolltöö 1 küsimused

Praktrikumitöö esitatud 17.10.2011
Esimese kontrolltöö tulemused: 

Karja tervishoid ja veterinaarprofülaktika

(loomakasvatuse eriala üliõpilastele)

1. Loomade nakkushaigustest üldiselt
2. Nakkushaiguste tõrje üldised põhimõtted
3. Ülevaade olulisematest loomade nakkushaigustest
4. Kanade nakkushaigused
5. Eriti ohtlikud teatamiskohustuslikud loomataudid
6. Vesikulaarsed haigused

Iseseisvaks lugemiseks: Guide to good farming practices for animal production food safety,

Veebimaterjale:

Mitmesugust

Nakkushaiguste tõrjest veisefarmis
Loomade immuunkaitse ja vaktsineerimine

Lindude haiguste ennetamine
Uuringu läbiviimine linnufarmis
Lindude Tehnoloogilised haigused
Kanade nakkushaigused
Faasanite tervishoid
Vuttide tervishoid

Linnugripp ja rändlinnud. Ettekanne ELÜ konverentsil 2005