Enesetest

 Minu e-posti aadress:

1. Millal indlevad rebased meie laiuskraadidel?

a) novembris, detsembris
b) jaanuaris, veebruaris
c) aprillis, mais
d) juunis, juulis

2. Kui pikk on rebaste tiinus?

a) 30 päeva
b) 45 päeva
c) 52 päeva
d) 70 päeva
e) 90 päeva

3. Kui suur on rebaste ligikaudne pesakonna suurus farmitingimustes?

a) 2 kutsikat
b) 3 kutsikat
c) 4 kutsikat
d) 5 kutsikat
e) 6 kutsikat

4. Kas rebaste loomulikul paaritamisel

a) emasloomad viiakse isaslooma puuri
b) isasloomad viiakse emasloomade puuri

5. Kui vanalt võõrutatakse rebasekutsikad emadest?

a) 4 nädalaselt
b) 7 nädalaselt
c) 12 nädalaselt
d) 16 nädalaselt

6.Kes on hõberebane oma päritolult?

a) punarebasest teine loomaliik
b) punarebase mutant
c) puna- ja sinirebase vaheline hübriid

7. Kui ristata omavahel kuldrebaseid (AABb), siis millised järglased neil isenditel sünnivad?

a) 50% kuld- AABb ja 50% hõberistrebaseid AaBb
b) 100 % hõberistrebaseid AaBb
c) 50% kuld- AABb, 25% puna- AABB ja 25% standardhõberebaseid

8. Kas kuldrebastel AABb on kõhualune

a) hall
b) mustjas

9.Kes on oma päritolult sinirebane?

a) punarebase värvusmutant
b) teine liik võrreldes punarebasega
c) liikidevaheline hübriid puna- ja sinirebase vahel

10. Milline on sinirebase karvastik võrreldes punarebase omaga

a) karvastik on pikem ja hõredam
b) karvastik on lühem ja tihedam

11. Kas sinirebase täielik geenivalem on

a) AABBCCGGPPSSRRww
b) CCDDEEFFGGIIsstt
c) AAbbCCGGPPSSRRww

12. Milline on sinirebase ulukliigi polaarrebase (CCdd) karvastik?

a) püsib ühtlase valgena aastaringselt
b) talvel on lumivalge, suvel hall
c) püsib ühtlase sinaka karvastikuga aastaringselt

13. Milline on sinirebase karvastik?

a) püsib ühtlase valgena aastaringselt
b) talvel on lumivalge, suvel hall
c) püsib ühtlase sinaka karvastikuga aastaringselt

14. Milline sinirebaste viljakus looduslikes tingimustes?

a) 4-6 kutsikat
b) 6-8 kutsikat
c) 8-12 kutsikat

15. Millal indlevad sinirebased meie laiuskraadidel?

a) jaanuaris, veebruaris
b) märtsis, aprillis
c) mais, juunis

16. Varisinirebane (Shadow) omab lühikest geenivalemit Ss. Kas see mutant on

a) dominantne mutant
b) retsensiivne mutant

17. Kas Blue cross fox ja Golden Island on

a) sinirebase mutandid
b) punarebase mutandid
c) liikidevaheline hübriid rebase ja sinirebase vahel

18. Milline on rebase ja sinirebase liikidevahelistel hübriididel karvastik?

a) Pikem juhtkarvastik, hõredam aluskarvastik
b) Lühem juhtkarvastik, tihedam aluskarvastik
c) Kombinatsioon kahest liigist, aluskarv tihedam, hõbedased juhtkarvad nagu rebasel

 19. Kes on fotol?

 

 

1. Millal indlevad rebased meie laiuskraadidel?

a) novembris, detsembris
b) jaanuaris, veebruaris
c) aprillis, mais
d) juunis, juulis

2. Kui pikk on rebaste tiinus?

a) 30 päeva
b) 45 päeva
c) 52 päeva
d) 70 päeva
e) 90 päeva

3. Kui suur on rebaste ligikaudne pesakonna suurus farmitingimustes?

a) 2 kutsikat
b) 3 kutsikat
c) 4 kutsikat
d) 5 kutsikat
e) 6 kutsikat

4. Kas rebaste loomulikul paaritamisel

a) emasloomad viiakse isaslooma puuri
b) isasloomad viiakse emasloomade puuri

5. Kui vanalt võõrutatakse rebasekutsikad emadest?

a) 4 nädalaselt
b) 7 nädalaselt
c) 12 nädalaselt
d) 16 nädalaselt

6.Kes on hõberebane oma päritolult?

a) punarebasest teine loomaliik
b) punarebase mutant
c) puna- ja sinirebase vaheline hübriid

7. Kui ristata omavahel kuldrebaseid (AABb), siis millised järglased neil isenditel sünnivad?

a) 50% kuld- AABb ja 50% hõberistrebaseid AaBb
b) 100 % hõberistrebaseid AaBb
c) 50% kuld- AABb, 25% puna- AABB ja 25% standardhõberebaseid

8. Kas kuldrebastel AABb on kõhualune

a) hall
b) mustjas

9.Kes on oma päritolult sinirebane?

a) punarebase värvusmutant
b) teine liik võrreldes punarebasega
c) liikidevaheline hübriid puna- ja sinirebase vahel

10. Milline on sinirebase karvastik võrreldes punarebase omaga

a) karvastik on pikem ja hõredam
b) karvastik on lühem ja tihedam

11. Kas sinirebase täielik geenivalem on

a) AABBCCGGPPSSRRww
b) CCDDEEFFGGIIsstt
c) AAbbCCGGPPSSRRww

12. Milline on sinirebase ulukliigi polaarrebase (CCdd) karvastik?

a) püsib ühtlase valgena aastaringselt
b) talvel on lumivalge, suvel hall
c) püsib ühtlase sinaka karvastikuga aastaringselt

13. Milline on sinirebase karvastik?

a) püsib ühtlase valgena aastaringselt
b) talvel on lumivalge, suvel hall
c) püsib ühtlase sinaka karvastikuga aastaringselt

14. Milline sinirebaste viljakus looduslikes tingimustes?

a) 4-6 kutsikat
b) 6-8 kutsikat
c) 8-12 kutsikat

15. Millal indlevad sinirebased meie laiuskraadidel?

a) jaan, veebruaris
b) märtsis, aprillis
c) mais, juunis

16. Varisinirebane (Shadow) omab lühikest geenivalemit Ss. Kas see mutant on

a) dominantne mutant
b) retsensiivne mutant

17. Kas Blue cross fox ja Golden Island on

a) sinirebase mutandid
b) punarebase mutandid
c) liikidevaheline hübriid rebase ja sinirebase vahel

18. Milline on rebase ja sinirebase liikidevahelistel hübriididel karvastik?

a) Pikem juhtkarvastik, hõredam aluskarvastik
b) Lühem juhtkarvastik, tihedam aluskarvastik
c) Kombinatsioon kahest liigist, aluskarv tihedam, hõbedased juhtkarvad nagu rebasel

 19. Kes on fotol?


Põhja sinirebane (Arctic blue) (gg). (Beautiful fur..., 1988)