Hõberebane

... on tekkinud punarebasest muteerumise tulemusena ja seega kuulub samasse liiki punarebasega –Vulpes vulpes.

Punarebane

Punarebane
Punarebane (Red fox) (AABB). (Beautiful fur..., 1988) Hõberebane (Beautiful fur..., 1988)

Standardhõberebane (AAbb)   ja alaska hõberebane (aaBB) on punarebasest tekkinud tähtsamad mutandid. Nendele mutantidele ongi suures osas rebasekasvatus rajatud. Ristates neid mutante omavahel või vanematega tagasiristamisel on saadud 9 erinevat populatsiooni (tabel 2).
Hõberebaseid on viite erinevat genotüüpi ( standardhõberebane, alaska hõberebane, standard heterosügootne hõberebane (Aabb), heterosügootne alaska (aaBb) ja topelt hõberebane (aabb).  Arvatavasti esimene mutant B lookuses oli arvatavasti kuld/suitsjaspunane rebane (Gold fox/smoky red AABb). Paaritades kahte kuld/suitsjaspunarebast omavahel on tulemuseks 25% standardhõberebane (AAbb), 50% kuld/suitsjaspunarebane (AABb) ja 25% punarebane (AABB)  (tabel 3, paaritustüüp nr. 10). 

Hõberebaste karvastik oli algselt väga must. Hõberebaste saba on kaetud mustade juhtkarvadega, aga sabaots on valge nagu ka punarebastel.  Mõnedel loomadel on peaaegu valged juhtkarvad, mille tipp on must ja mõnedel on mustad karvad, mille keskel hõbejas osa. Seepärast nimetatakse ka neid hõberebasteks. Hõberebasel on punarebase punane värv asendunud mustaga, sest hõbejasi karvu on ka punarebasel. Hõbejate karvade hulk on määratletud paljude geenidega ja valikuga on nende hulka pidevalt suurendatud. Hõbejas tsoon on pidevalt nihkunud ülespoole, isegi kuni näoni. Hõbejate karvade hulga järgi jaotatakse nahku 6 kategooriasse: tumedad, ¼ hõbejad, ½, ¾, 5/6 ja 1/1 hõbejad nahad. Tänapäeval farmi karusloomade hulgas on tumedaid ja ¼ hõbejasi juba vähe, sest loomi on selles suunas aretatud pikka aega.
 

Tabel 2. Punarebase, ristrebase (cross fox), hõberebase, kuldrebase (gold fox) värvitüüpide genotüübid (Breeding of fur..., 1937)

  Nimetus Geen A Geen B
1. Punarebane (Red fox) AA BB
2. Hõberebane (Silver fox)    
  Standardhõberebane AA bb
  Alaska hõberebane aa BB
  Standard heterosügootne hõberebane Aa bb
  Heterosügootne alaska hõberebane aa Bb
  Topelt hõberebane aa bb
3. Kuldrebane/suitsjaspunane rebane (Gold fox/smoky red) AA Bb
4. Ristrebane (Cross fox)    
  Alaskan cross fox (Gold cross fox) Aa BB
  Blended cross fox (Silver cross fox) Aa Bb

Tabel 3. Erinevate punarebase ja hõberebase genotüüpide paaritamisest saadavad loodetavad järglaste karvastiku tüübid Warwick ja Hansoni järgi (Beautiful fur..., 1988)

No Paaritamine Kutsikate karvastiku tüüp protsentides
Red Gold fox
(Smoky Red)
Alaskan cross fox
(Gold cross fox)
Silver cross
(Blended cross)
Silver fox *
1. Red fox × red fox 100        
2. Red fox × gold fox 50 50      
3. Red fox × gold cross 50   50    
4. Red fox × silver cross 25 25 25 25  
5. Red fox × standard silver   100      
6. Red fox × Alaskan silver     100    
7. Red fox × sub-standard silver   50   50  
8. Red fox × sub-Alaskan silver     50 50  
9. Red fox × double silver       100  
10. Gold fox × gold fox 25 50     25 (1)
11. Gold fox × gold cross 25 25 25 25  
12. Gold fox × silver cross 12,5 25 12,5 25 25 (1,3)
13. Gold fox × standard silver   50     50 (1)
14. Gold fox × Alaskan silver     50 50  
15. Gold fox × sub-standard silver   25   25 50 (1,3)
16. Gold fox × sub-Alaskan silver     25 50 25 (3)
17. Gold fox × double silver       50 50 (3)
18. Gold cross × gold cross 25   50   25 (2)
19. Gold cross × silver cross 12,5 12,5 25 25 25 (2,4)
20. Gold cross × standard silver   50   50  
21. Gold cross × Alaskan silver     50   50 (2)
22. Gold cross × sub-standard silver   25   50 25 (4)
23. Gold cross × sub-Alaskan silver     25 25 50 (2,4)
24. Gold cross × double silver       50 50 (4)
25. Silver cross × silver cross 6,25 12,5 12,5 25 43,75 (6)
26. Silver cross × standard silver   25   25 50 (1,3)
27. Silver cross × Alaskan silver     25 25 50 (2,4)
28. Silver cross × sub-standard silver   12,5   25 62,5 (1,3,4,5)
29. Silver cross × sub-Alaskan silver     12,5 25 62,5 (2,3,4,5)
30. Silver cross × double silver       25 75 (3,4,5)
31. Standard silver × standard silver         100 (1)
32. Standard silver × Alaskan silver       100  
33. Standard silver × sub-standard silver         100 (1,3)
34. Standard silver × sub-Alaskan silver       50 50 (3)
35. Standard silver × double silver         100 (3)
36. Alaskan silver × Alaskan silver         100 (2)
37. Alaskan silver × sub-standard silver       50 50 (4)
38. Alaskan silver × sub-Alaskan silver         100 (2,4)
39. Alaskan silver × double silver         100 (4)
40. Sub-standard silver × sub-standard silver         100 (1,3,5)
41. Sub-standard silver × sub-Alaskan silver       25 75 (3,4,5)
42. Sub-standard silver × double silver         100 (3,5)
43. Sub-Alaskan silver × sub-Alaskan silver         100 (2,4,5)
44. Sub-Alaskan silver × double silver         100 (4,5)
45. Double silver x double silver         100 (5)

* 1) standardhõberebane, 2) alaska hõberebane, 3) standard heterosügootne hõbedane, 4) heterosügootne alaska, 5) topelt hõbedane, 6) kõik hõberebase genotüübid

Punarebane
Dihübriidne segregatsioon ristrebaste (Blended cross fox / Silver cross fox) (AaBb) paaritamise näitel. (Beautiful fur..., 1988)