Õpiobjekti kirjeldus

Õpiobjekti läbinu:

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud dots Peep Piirsalu koostatud õppematerjale.

Illustreerivad fotode ja videote allikatele on viidatud vastavalt heale tavale.