Puna- ja hõberebaste värvusmutandid

Lisaks eelpoolnimetatud genotüüpidele on tabelis 4 esitatud teised rebaste värvusmutandid. Retsensiivsetest mutantidest on siin käsitletud pruune ( colicott, burgundia) ja halle mutante (pärl, mansfield). Dominantsetest kasvatatakse punarebasest saadud kirjurebast, plaatina kuldrebast, päikeserebast. Hõberebasest saadud dominantsetest on aretatud valgekoonrebane, plaatinarebane, gruusia marmorrebane, põhja marmorrebane ja  valge põhja marmorrebane.

Tabel 4. Skandinaaviamaades kasutusel olevad geenisümbolid puna- ja hõberebaste värvusmutantidele (Beautiful fur..., 1988)

Mutandid Punarebase karvavärvuse geenivalem
AA BB CC GG PP SS RR ww
RETSESSIIVSED MUTANDID
Punarebasel
Alaska hõberebane aa              
Standardhõberebane   bb            
Albiinorebane     cc          
Hõberebasel
Colicottrebane٭                
Burgundia rebane, kaneelrebane   bb   gg        
Pärlrebane (Pearl)   bb     pp      
Mansfieldi pärlrebane   bb       ss    
Raadiumrebane   bb         rr  
DOMINANTSED MUTANDID
Punarebasel
Kirjurebane (White marked red)               Ww
Plaatina kuldrebane               WPw
Päikeserebane (Sun glow)               WMw
Valge päikeserebane (Sun glow white)               WMWM
Hõberebasel
Valgekoonrebane (Ring neck)   bb           Ww
Plaatinarebane   bb           WPw
Gruusia valgerebane   bb           WGw
Põhja marmorrebane (Arctic marble)   bb           WMw
Valge põhja marmorrebane (Arctic marble white)   bb           WMWM

٭ Ei ole seni geenisümbolit

Tabel 2. Punarebase, ristrebase (cross fox), hõberebase, kuldrebase (gold fox) värvitüüpide genotüübid (Breeding of fur..., 1937)

  Nimetus Geen A Geen B
1. Punarebane (Red fox) AA BB
2. Hõberebane (Silver fox)    
  Standardhõberebane AA bb
  Alaska hõberebane aa BB
  Standard heterosügootne hõberebane Aa bb
  Alaska hetero hõberebane aa Bb
  Topelt hõberebane aa bb
3. Kuldrebane/suitsjaspunane rebane (Gold fox/smoky red) AA Bb
4. Ristrebane (Cross fox)    
  Alaskan cross fox (Gold cross fox) Aa BB
  Blended cross fox ( Silver cross fox) Aa Bb

Tabel 3. Erinevate punarebase ja hõberebase genotüüpide paaritamisest saadavad loodetavad järglaste karvastiku tüübid Warwick ja Hansoni järgi (Beautiful fur..., 1988)

No Paaritamine Kutsikate karvastiku tüüp protsentides
Red Gold fox
(Smoky Red)
Alaskan cross fox
(Gold cross fox)
Silver cross
(Blended cross)
Silver fox *
1. Red fox × red fox 100        
2. Red fox × gold fox 50 50      
3. Red fox × gold cross 50   50    
4. Red fox × silver cross 25 25 25 25  
5. Red fox × standard silver   100      
6. Red fox × Alaskan silver     100    
7. Red fox × sub-standard silver   50   50  
8. Red fox × sub-Alaskan silver     50 50  
9. Red fox × double silver       100  
10. Gold fox × gold fox 25 50     25 (1)
11. Gold fox × gold cross 25 25 25 25  
12. Gold fox × silver cross 12,5 25 12,5 25 25 (1,3)
13. Gold fox × standard silver   50     50 (1)
14. Gold fox × Alaskan silver     50 50  
15. Gold fox × sub-standard silver   25   25 50 (1,3)
16. Gold fox × sub-Alaskan silver     25 50 25 (3)
17. Gold fox × double silver       50 50 (3)
18. Gold cross × gold cross 25   50   25 (2)
19. Gold cross × silver cross 12,5 12,5 25 25 25 (2,4)
20. Gold cross × standard silver   50   50  
21. Gold cross × Alaskan silver     50   50 (2)
22. Gold cross × sub-standard silver   25   50 25 (4)
23. Gold cross × sub-Alaskan silver     25 25 50 (2,4)
24. Gold cross × double silver       50 50 (4)
25. Silver cross × silver cross 6,25 12,5 12,5 25 43,75 (6)
26. Silver cross × standard silver   25   25 50 (1,3)
27. Silver cross × Alaskan silver     25 25 50 (2,4)
28. Silver cross × sub-standard silver   12,5   25 62,5 (1,3,4,5)
29. Silver cross × sub-Alaskan silver     12,5 25 62,5 (2,3,4,5)
30. Silver cross × double silver       25 75 (3,4,5)
31. Standard silver × standard silver         100 (1)
32. Standard silver × Alaskan silver       100  
33. Standard silver × sub-standard silver         100 (1,3)
34. Standard silver × sub-Alaskan silver       50 50 (3)
35. Standard silver × double silver         100 (3)
36. Alaskan silver × Alaskan silver         100 (2)
37. Alaskan silver × sub-standard silver       50 50 (4)
38. Alaskan silver × sub-Alaskan silver         100 (2,4)
39. Alaskan silver × double silver         100 (4)
40. Sub-standard silver × sub-standard silver         100 (1,3,5)
41. Sub-standard silver × sub-Alaskan silver       25 75 (3,4,5)
42. Sub-standard silver × double silver         100 (3,5)
43. Sub-Alaskan silver × sub-Alaskan silver         100 (2,4,5)
44. Sub-Alaskan silver × double silver         100 (4,5)
45. Double silver x double silver         100 (5)

* 1) standardhõberebane, 2) alaska hõberebane, 3) standard heterosügootne hõbedane, 4) heterosügootne alaska, 5) topelt hõbedane, 6) kõik hõberebase genotüübid