Lihajõudluse hindamine tapajärgselt

1) Lihakehade SEUROP klassifitseerimine lihakuse ja rasvaladestuse alusel

Eestis hakkas kehtima alates 2003. a lihatööstustes, kus tapetakse aasta keskmisena üle 500 lamba.

Rümbad jaotatakse järgmistesse kategooriatesse:

Hinnatakse visuaalselt lihakusklasse ja rasvasusklasse

Iga lihakeha saab hinnangu, mis templina lüüakse lihakeha külge ning sellest sõltub hind.

Näiteks:

Lambarümpade SEUROP klassifikatsioon  (Field Trials & Publications) 
Lambarümpade SEUROP klassifikatsioon (Field Trials & Publications) 

2) Lihakeha mass – soovitavad lihakehad tavaliselt 16–20 kg (Eestis, Suurbritannias, USA, Uus-Meremaal jm) või 9–12 kg (Hispaanias, Portugalis, Itaalias, Kreekas jm)

3) Tapasaagis=

lihakeha mass x 100
tapaeelne kehamass

Lammaste tapasaagis varieerub üldiselt 45–50% piires

4) Lihakeha morfoloogiline koostis e kui palju sisaldab lihakeha erinevaid kudesid (lihaskude, rasvkude, luukude) kilogrammides või protsentides

Näiteks
8 kuu vanuste noorjäärade kontrolltapmise tulemused Aravete OÜ

Nimetus Ristandid Puhtatõulised TT1
Tapaeelne kehamass, kg 48,8 48,0
Tapasaagis, % 45,6 46,4
Lihakeha mass, kg 22,3 22,3
Rümba morfoloogiline koostis
Tailiha, % 67,0 61,5
Luid, % 21,5 22,7
Rasv, % 11,5 15,8

Lahja toitumusega lammastel on lihakehas suhteliselt suurem luude osakaal ja väiksem liha osakaal

Näiteks:

Nimetus Hea toitumus 3 palli Lahja toitumus, 1 pall
Liha,% 75 65
Luud,% 25 35

5) Lihakeha keemiline koostis (toorrasv, toorproteiin, toortuhk). Saadakse lihastest, rasvast tehtud hakkliha keemilisel analüüsil. Tarbija eelistab madala rasvasisaldusega liha.

Näiteks:

Nimetus Rasvasisaldus, % Valgusisaldus, % Mineraalaineid, % Kuivainesisaldus, %
Täiskasvanud utt 30 16 1 47
Tall (6–7 kuud) 17 17 1 35

Üle 38 kilostel talledel toimub kehamassi juurdekasv rohkem rasva koguse suurenemise arvel ja seepärast on kvaliteetsema liha saamiseks soovitav lambad realiseerida 40–45 kg kiloselt

6) Lihassilma pindala (rinnalüli viimase ja landelüli esimese lüli vahelt).
Mõõdetakse kas ultraheliaparaatidega elusal loomal või planimeetriga tapajärgselt joonistatud pinnalaotuselt.

Lihassilmad (Min-Y-Morfa)
Lihassilmad (Min-Y-Morfa)