Andmeanalüüs MS Exceli abil


Hüpoteeside kontroll


 

Üldine skeem
   
z-test
Üldkogumi keskväärtuse võrdlemine konstandiga Kahe üldkogumi keskväärtuste võrdlemine teadaolevate dispersioonide korral
t-test
Kahe üldkogumi keskväärtuste võrdlemine sõltuvate vaatluste korral Keskväärtuste võrdlemine võrdse dispersiooniga üldkogumite korral Keskväärtuste võrdlemine mittevõrdse dispersiooniga üldkogumite korral
   
F-test
Kahe üldkogumi dispersioonide võrdlemine

  
Üldine skeem

Sõltuvalt andmete olemusest ja kontrollitava hüpoteesi tüübist on MS Excelis mitmeid erinevaid võimalusi vastava analüüsi teostamiseks. Järgnev skeem annab lühiülevaate, millist funktsiooni või protseduuri millal ja mis järjekorras kasutada.

  

Mõlema üldkogumi dispersioonid on teada

Varieeruvus võrreldavates üldkogumites on erinev (p<0,05)

Soovitakse võrrelda kahe üldkogumi keskväärtusi

Dispersioonid on tundmatud ja vaatlused sõltumatud

Vaatlused on sõltuvad

Varieeruvus võrreldavates üldkogumites on ühesugune (p>=0,05)

   

Kahe üldkogumi keskväärtuste võrdlemiseks nii sõltuvate kui ka sõltumatute vaatluste ning nii võrdsete kui ka mittevõrdsete dispersioonide korral on kasutatav ka

funktsioon
TTEST(Array1,Array2,
Tails,Type)

    

  

Soovitakse võrrelda üldkogumi keskväärtust konstandiga

Funktsioon
ZTEST(Array,X,Sigma)

  

  

Soovitakse kontrollida hüpoteesi esimese üldkogumi suuremast varieeruvusest 
(H1: )

Protseduur
F-Test: Two-Sample for Variances

  

Üles


 

ktanel@eau.ee
http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/
märts, 2000