Symbol
Eesti Maaülikool
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut
Loomatervishoiu ja keskkonna õppetool

Füsioloogia

Physiology 


Kalender

kajastuvad järgnevates jaotustes. 

 Üldinfo

Postiaadress: Kreutzwaldi 62, Tartu 51014
Telefon: 7 313 206
Paiknemine:

Füsioloogia õppelabor, loomakaitse kabinet ja vanemlaborandi kabinet Kr 62 B-tiiva esimesel korrusel; füsioloogia teaduslabor ja õppejõudude kabinetid B-tiiva teisel korrusel

Füsioloogia õppetool loodi 1992. aastal kõrgkoolide reorganiseerimise käigus Eesti Põllumajandusülikooli loomaarstiteaduskonna juurde järgmiselt: prof. K. Kadarik - õppetooli juhataja, dots. E. Reintam, van.-lab. A. Niinemets, preparaator M. Teras, vanemteadur K. Soidra. Aastatel 1995-1997 juhtis õppetooli dots. E. Reintam ning 1997-2002 lektor T. Tiirats.

Aastast 2002 kuulub füsioloogia looma tervise õppetooli koosseisu. Õppetooli juhatajaks on 2003. a. alates veterinaarmeditsiini doktor Andres Aland. Alates 2005.a. kannab õppetool nime looma tervise ja keskkonna õppetool.


 Inimesed


Õppetöö

Loeng

Õpetatakse füsioloogiat ja patofüsioloogiat veterinaaria üliõpilastele ning füsioloogia lühikursust loomakasvatuse üliõpilastele. Füsioloogia võetakse läbi teisel, patofüsioloogia aga teisel ja kolmandal õppeaastal. Füsioloogiakursust viib alates 1997. aastast läbi prof. Ülle Jaakma.

Patofüsioloogiat annab lektor Toomas Tiirats.

Konn

Loomakaitse lühikursust õpetab lektor Andres Aland. Loomakaitse õppekabinetti korraldab ja    hooldab van.-lab. Asta Niinemets. Siin toimuvad ka Eesti Akadeemilise Loomakaitse Ühingu koosolekud.


Õppematerjalid


 Teadustöö

Veis

Aastakümneid uuriti lüpsilehmade ainevahetuse patoloogiat, eriti subkliinilisi muutusi sõltuvalt piimatoodangust, söötmistingimustest ja sesoonsusest. Toomas Tiiratsi uurimistemaatika seostub lehmade hormonaalse seisundiga.

Ka käesoleval ajal on mitmed uuringud seotud veistega. Toomas Tiiratsi uurimistemaatika seostub lehmade ainevahetuse ja seda reguleerivate hormoonidega.

Prof. Ülle Jaakma uurimistöö suund haarab veiste embrüotehnoloogiat, spermide viljastusvõimet, sperma suguselekteerimist ja emas- ning isasloomade viljakust. Vt. ka Sigimisbioloogia osakond.

Toomas Orro uurib põletikureaktsiooni teket ja kulgu.

Kätlin Leissoni doktoritöö teema on seotud hobuste skeletilihaste struktuuri ja talitluse uuringutega, mida tehakse koostöös Tartu Ülikooli emeriitprofessori T.Seenega.


Toimetas: Ülle Jaakma   Veebindas Evald Reintam ereintam@eau.ee