Ülle Jaakma

Õppetöö

Füsioloogia

Embrüotehnoloogia

Biograafia

Sündis Veriora vallas 1.X 1957.
Lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna bioloogina (1980).
Põllumajanduskandidaadi teadusliku kraadi sai 1992 aastal (ELVTUI-s).
Eesti Vabariigi preemia laureaat (1993).
EPMÜ-s asus tööle 1994 aastal sigimisbioloogia osakonna vanemteadurina ning 1997. aastast juhatajana.
1997. aastal valiti füsioloogia õppetooli dotsendiks ja 2002 professoriks.

Teadustöö


Vt. Sigimisbioloogia      osakond