Vere uuringud

Alajaotused: (kliki või keri)


Verevõtmine
Erütrotsüütide loendamine
Hemoglobiini määramine
Hematokriti määramine
Erütrotsüütide settekiirus
Kalkuleeritavad näitajad
Leukotsüütide loendamine
Leukotsütaarne valem. Verepildi mudel: B., E., Can.
Hüübimine
Hemolüüs ja resistentsus
Puhveromadused
Veregrupid
Küsimused
 

Verevõtmine

Torkekoht desinfitseerida! Suurloomadel võetakse verd tavaliselt kägi- või kõhuveenist. Inimesel sõrmest, plasma või seerumi saamiseks veenist.

Erütrotsüütide (Er) loendamine

Segistisse (ampulliosa lahjendus 101 märgiga) võetakse verd 0,5 märgini ja 1-2 % NaCl lahust 101 märgini. Ampullis saadakse vere lahjendus 1:200.  Loenduskambris (0,1 mm paksuses segu kihis) loendatakse mikroskoobi abil 80 väikeruudu (külg 1/20 mm) libled. Summa x 10 000  vastab erütrotsüütide arvule ühes mikroliitris ( µl, mm3 ).
Normi suurusjärk loomadel 5...8 milj/ml, meestel 5 ja naistel 4,5 milj/ml. Er arvu vähenemine viitab aneemiale ja vaegtoitumisele, suurenemine kaasneb tavaliselt vee kaotusega (nt higistamisel).

Hemoglobiini (Hb) määramine

Tavamääramine toimub kolorimeetriliselt Sahli hemomeetriga.Standardvärvile vastava lahjenduse põhjal saab gradueeritud katseklaasil lugeda Hb sisalduse. Algul pannakse klaasi veidi HCl-i lahust, sinna lisatakse pipetiga 20 µl (mm3 ) verd. Segada.  Hb muutub pruuniks hematiiniks. Lisatakse tilkhaaval vett kuni värvi intensiivsus ühtub standardiga. Graduatsioonilt loetakse Hb sisaldus veres. Varem väljendati seda nn gr%-es (g/100ml). Tänapäeval väljendatakse aine kontsentratsioonid liitri kohta (gr% x 10). Algse Sahli väljenduse kohaselt määrati Hb sisaldus (Sahli %) protsendina tinglikust normist ( ~17 gr%, praegu 16,67 g/100ml).
 Normväärtused loomadel 80... 150 g/l . Meestel keskmiselt 150, naistel 120 g/l. Muutused ja nende põhjused langevad enamasti kokku Er ja Hmtr (hematokriti) dünaamikaga.

Hematokriti (Hmtr) määramine

Hematokrit näitab vere rakkude (pm punaliblede) protsentuaalset mahtu pärast täielikku tsentrifuugimist. Stabiliseeritud verd tsentrifuugitakse gradueeritud katseklaasis või erilistes klaasist  kapillaarides püsiva rakumahuni.Võetakse punaliblede samba protsent kogumahust.
Kasutatakse kapillaaridele kohandatud tsentrifuugi. Kapillaar märgistatakse viiliga ja murtakse sobiv pikkus, niisutatakse seest hepariinilahusega, täidetakse kolmveerandi ulatuses verega, korgitakse plastiliiniga, tsentrifuugitakse 10 min (veisel 20 min), mõõdetakse punaliblede ja kogu täituvuse sammas ning arvutatakse hematokriti väärtus.
Normväärtused enamasti 30...45 % piirides;  inimesel kõrgemad, loomadel madalamad väärtused.

 Erütrotsüütide settekiirus (ESK)

Stabiliseeritud vere rakud settivad seismisel liigist ja organismi seisundist sõltuva kiirusega. Määravaks on rakkude agregatsioon, mis omakorda oleneb nende elektrilaengust Er arvust, plasma albumiinide ja globuliinide suhtest jm. Kiiresti setib hobuse veri, kus see on näha antikoagulantide mittelisamisel isegi enne hüübimise algust. ESK-d hinnatakse teatava ajaühiku (inimesel 1 tunni) möödumisel selginenud plasma kihi mõõtmisega.Mäletsejaliste ESK on väga aeglane: ööpäevas mõni mm. Inimese ESK on normaalselt 3...8 mm tunnis. ESK muutumine, pms kiirenemine, viitab haigusele: aneemiad, nakkus- ja parasitaarhaigused, mädased põletikud, pahaloomulised kasvajad jt
ESK määramiseks kasutatakse gradueeritud pipette, millega saab võetavat verd segada hüübimist vältiva tsitraadilahusega (1:4). Jättes tsitraatverega kapillari üheks tunniks vertikaalasendise, loetakse plasmasamba kõrgus mm-des.

Kalkuleeritavad näitajad

Leukotsüütide (L) loendamine

Valgeliblede segisti (lahjendusmärk 11) võimaldab saada lahjendust 1:10 (verd märgini 1,0) ja 1:20 (verd märgini 0,5). Lahjendusvedelikus olev äädikhape lahustab punalibled ja värv muudab valgeliblede tuumad siniseks. Võttes verd 0,5-ni (lahj 1:20) ja loendades värvustunud tuumad 50-s suures ruudus (külg 1/5 mm, vastab 16 väikeruudule)  saab leukotsüütide arvu (Lml )ühes µl-s korrutades loetud L summa 100-ga. Üldjuhul:
Lµl =keskm L arv/s.ruudus x 250 x lahjendus

L arv = Summa 25 s ruudus X 100


Normi suurusjärk 5...15 tuh/µl.  Füsioloogiline L arvu suurenemine (leukotsütoos)  esineb söömisjärgselt, sünnitamisel, stressi ajal. Tavaliselt kaasneb haigestumisega (põletikud, tbc jm) .
Ravimite manustamine võib L arvu suurendada või vähendada (leukopeenia). Leukeemia on pahaloomuline mõne L alaliigi paljunemine. Veiste leukoosiga kaasneb tavaliselt lümfotsüütide vohamine.

Leukotsütaarne valem

Leukotsütaarse valemi (leukogrammi) all mõeldakse leukotsüütide alaliikide protsentuaalset suhet, mis saadakse vere värvitud äigepreparaadil rakkude diferentseerisega. Rakke eristatakse plasma sõmeruse olemasolu ning selle värvumise, samuti aga tuuma struktuuri põhjal.Arvestatakse ka plasma ja tuuma eristumise teravust. Kasutatakse tugeva suurendusega õliimmersiooni objektiivi.
Mikroskoobi vaateväljas paistavad veise, hobuse kui ka koera vererakud üldjoones sarnased.
Granulotsüütidel esinev sõmerus võib värvuda happelise eosiiniga punaseks. Selliseid rakke nimetatakse eosinofiilideks (4..8 %). Nende arvu suurenrmine (eusinofiilia) esineb parasitooside, allergia ja mõningate sressifaaside ajal. Sinaka sõmerusega on basofiilid (alla 1%). Enamikel sõmerrakkude neutrofiilidel värvustub sõmerus vähe ja nende eristamisel pööratakse tähelepanu tuuma kujule. Noortel vormidel on tuum ümar või neerukujuline, küpsemine käigus muutuvad murtud kepi kujuliseks kepptuumalisteks , ning lõplikul küpsemisel tekivad tuumal sissenöördumised ja normaalselt domineerivadki segmenttuumalised granulotsüüdid. Need on aktiivselt liikuvad ja fagotsütoosivõimelised.
Viimased omadused (liikuvus, fagotsütoosivõime) esinevad ka osal agranulotsüütidel - monotsüütidel (3...5%). Arvukalt (mältsejalistel domineervalt) esineb immuunsust tagavaid sõmeruseta selgepiirilisi  lümfotsüüte. Arengu  ja toime järgi jagunevad need  T ja B rakkudeks.
Auditoorse aja defitsiidi kasutatakse L diferentseerimiseks valmis äigepreparaate.

Hüübimine

Töö ülesandeks on demonstreerida: Nummerdame ja valmistame ette  katseklaasid järgmiselt:
  1. jätame tühjaks (lisaks võtta tsentrifuugi klaas)
  2. valame u. 0,5 ml Na-tsitraadi lahust (5%)
  3. puistame u. 0,2 g (noaotsatäie) Na-tsitraadi (või K-oksalaadi) pulbrit
  4. tilgutame paar tilka hepariini lahust
  5. jätame tühjaks, kuid varume jäävett klaasi võetud vere mahajahutamiseks
  6. parafineerime klaasi sisepinna või võtame eelnevalt pafineeritud katseklaasi
  7. väike keeduklaas klaaspulgaga
Katseklaasid kinnistatakse üliõpilastele vere kogumiseks ja selles toimuvate muutuste jälgimiseks.
1, 5 ja 6 katseklaasi kogume verd 1/3 mahus, 2, 3, 4 ja tsentrifuugi klaasidese 2/3 mahus, keeduklaasi u 20 ml.
Fikseeritakse verevõtu aeg. 2, 3 ja 4 klaasi segataksekoheselt  korduva kummutasega.Alates 3. minutist kontrollitakse vere seisundit (voolavust) katseklaasi kummutamise ajal. Märgitakse nähtava hüüvise tekke aeg 1, 5 ja 6 klaasis.
Keeduklaasis segatakse verd klaaspulgaga 15 minuti kestel. Tekkinud hüüvis eraldatakse vedelast, defibrineeritud verest ja uhutakse vees kuni jääb alles puhas fibriin.
Tsentrifuugida 2, 3 ja 4 katseklaasi stabiliseeritud ja  tsentrifuugi klaasi hüübunud verd.

Protokollida kõik tulemused, seletada toimunud protsesside põhjused, formuleerida järeldused.
NB! Veritsemisaeg torkehaavast on lühem (u 1 min) kui hüübimisaeg (kuni 10 min). Veritsuse peetumine (hemostaas) oleneb: a) soonte ahenemisest, pms  liistakutest ja vigastatud rakkudest vabaneva serotoniini toimel, ka valuga seotud adrenaliini mõjul; b) liistakute kleepumisest vigastuskohale, c)hüübimisest.

Hemolüüs ja Er resistentsus

Punaliblede lagunemist (hemolüüsi) ja Hb vabanemist põhjustavad mehhaanised tegurid, rasvlahustavad ained (kloroform, ammoniaak jt), taimsed ja loomsed mürgid (hemolüsiinid), vesi ja tugevalt hüpotooniline lahus. Osmootset Er resistentsust (vastupidavust) määratakse vere lisamisega astmeliselt suureneva kontsentratsiooniga (kuni 1%) soolalahustesse, (vt. eeskiri).
Lähtelahuse (1% NaCl) lahjendamine:
Katse nr12345678910
1% NaCl (ml)33,544,555,566,577,5
Aq.d. (ml)76,565,554,543,532,5
Lahuse %0,30,350,40,450,50,550,60,650,70,75
Hemolüüs
Sade

Minimaalset osmootset resistentsust näitab maksimaalne soola kontsentratsioon (nt 0,6 %), kus õrnemad punalibled hemolüüsuvad, lahus on rakkude tõttu hägune, tsentrifugaat aga on Hb tõttu punakas. Sademes on näha rakud.
Maksimaalset osmootset resistentsust näitab minimaalne lahuse kontsentratsioon (nt 0,4 %), kus kõik libled on lüüsunud, lahus on läbipaistev punakas, rakud sademes pole eristatavad.
Retikulotsüütide esinemise kõrval näitab ka osmootne resistentsus muutusi Er soontesiseses eas.

Puhveromadused

Homeostaasi ühe põhinäitaja --  pH ( [H+ ] negatiivne kümnendlogaritm, pH 7,4 vastab 40 nM H+ kontsentratsioonile) stabiilsus on eluprotsesside, eriti ensüümide aktiivsuse eeldus. Stabiilsust tagavad keemiliselt vere puhversüsteemid ja füsioloogiliselt täiendavad neid hingamine ja neerutalitlus.Võimsama, kuid inertse puhvri moodustab Hb koos oksigeenitud Hb-ga. Plasmas on kõige operatiivsemalt reageeriv karbonaatpuhver, inertsemalt toimivad plasmavalgud.
Füsioloogiliselt oluline sisekeskonna homeostaasi näitaja pH määratakse puhvri suhtega, puhvri võimsus oleneb komponentide [kontsentratsioonist]. Kolm komponenti seostab Henderson-Hasselbalchi võrrand.
Katseliselt demonstreerib vereplasma puhveromadusi katse, kus plasma lahjendusele(1:10) lisatakse alust või hapet kindla pH hälbeni. Aluselist hälvet (pH 9)  näitab fenoolftaleiini värvumine punaseks, happelist (pH 5) metüüloranzhi muutumine kollasest punakaks. Kuna vees puhversüsteemi pole, muutub 10 ml vee reaktsioon aluseliseks (happeliseks) juba ühe tilga aluse (0,1N NaOH) või vastavalt happe (0,1N HCl) lisamisel. Plasma pH muutmiseks aluseliseks kulub alust u 30 korda rohkem, ja hapet happeliseks muutmiseks 350 korda rohkem kui veele. Seega on organism eriti tõhusalt kaitstud happelise hälbe vastu nn leelisreserviga (pms karbonaadid ja valgud). Suletud süsteemis (nt hingamise ja neerutalitluse lakkamisel) muutuks sisekeskond siiski happeliseks tekkiva süsihappe jt happeliste metaboliitide kogunemise tõttu eluprotsessides.
 Happe-leeliseisundi kliinilised näitajad  veres on :

Veregrupid

Kõrgemate loomade (sh inimese) veregrupid eristuvad immunoloogiliste omaduste põhjal, kus vastuseks antigeeni (hrl kehavõõra valgu, ka erütrotsüüdi)  sattumisele organismi tekivad spetsiifilised, kaitseotstarbelised valgulise ehitusega antikehad. Antikehad reageerivad nende teket põhjustanud antigeenidega (nt bakterid, viirused, kehavõõrad punalibled jm) mitmel viisil: aglutiniinid põhjustavad antigeensete struktuuride (punaliblede membraani aglutinogeenide)  kleepumist, lüsiinid lagundamist (punaliblesid lõhustavad hemolüsiinid), pretsipitiinid - sadestamist jne.
Veregrupi faktorid e. antigeenid on pärilikud, eluaegsed ning enamasti multialleelsed.Ühte lookust jagavad alleelid määravad ära veregrupi süsteemi. Kuna loomadel on veregrupi süsteeme ja faktoreid palju,  siis saab järglase ja ühe vanema faktorite põhjal kindlaks teha teise vanema, nt isapoolsel isendil peavad olema need järglasel leitud faktorid, mida emal pole. Selline pärinevuse tuvastamine on oluline tõuaretuses. Inimesel peab veregruppe arvestama kudede ja organite siirdamisel, pms. vere ülekandmisel.
Inimese AB0 süsteemis on kaks antigeeni (A ja B), milliste esinemise põhjal eristub 4 gruppi:
I e. 0 grupp (Er membraanil antigeensed omadused puuduvad; plasmas a ja  b aglutiniinid)
II e. A grupp (Er  memraanil A aglutinogeen; plasmas b aglutiniinid)
III e. B grupp (olemas vastavalt B aglutinogeen ja a aglutiniinid)
IV e, AB grupp (esinevad A ja B aglutinogeenid, plasma aglutiniinid puuduvad)
AB0 süsteemi iseärasuseks on aglutiniinide sünnipärane esinemine. Teistel süsteemidel moodustuvad nad (st. antikehadena) alles pärast võõrfaktoritega vere ülekandmist (nt inimesel reesussüsteem, loomade süsteemid). AB0 süsteemi on kerge määrata veretilgast, kui on olemas teatud aglutiniinidega plasma e. nn.testseerumid. Kui punalibled kleepuvad nt A grupi seerumis on tegemist B grupiga, sest seal on B-le toimiv b aglutiniin; aglutinatsiooni esinemisel B seerumis on testitav veri A grupist, reaktsiooni tekkel aga nii A kui B seerumis kuulub veri AB gruppi. Aglutinatsiooni puudumine mõlemas seerumis kinnitab 0 vereguppi.
Suurema vere koguse ülekandmisel peab arvestama ka plasma antikehadega.
Reesussüsteemis on üks faktor, mis esineb 85 % (Rh+) inimestel. Ülejäänutel (Rh- ) tuleb korduval vere saamisel peale AB0 sobivuse arvestada reesuskonflikti võimalusega. Sama kehtib Rh- naiste kohta, kes on olnud rasedad Rh+ lootega.
Produktiivloomade veregrupifaktoreid saab identifitseerida  rahvusvahelisele standardile vastavate antikehadega. Antikehade teket provotseeritakse omakorda teatud antigeensete omadustega punaliblede süstimisega.

Küsimused

1. Looma sisekeskkond ja selle homeostaas. Mõiste ja mehhanism.
2. Organismi vedelikuruumid ja vee liikumisvõimalused.
3. Vere kogus ja % kehakaalust (B., E., S.). Vere mahu määramine.
4. Vere koguse säilitamise mehhanism ja tähtsus.
5. Verekaotus. Millest oleneb selle eluohtlikkus?
6. Vere funktsioonid.
7. Vere struktuurikomponendid.
8. Hematokriti mõiste, määramise viis ja füsioloogiline normväärtus (H, B, E, S)
9. Vere ja plasma viskoossus.
10. Vereplasma osmootne ja onkootne rõhk.
11. Vere kaitsefunktsiooni täitjad ja põhiviisid.
12. Punaliblede e. erütrotsüütide kuju, suurus ja koostis. Liigilised iseärasused.
13. Erütrotsüütide membraani läbitavusomadused.
14. Erütrotsüütide loome ja eluiga soonestikus.
15. Erütrotsüütide arv ja selle määramine (B., E., H.). Muutused ja nende tingitus.
16. Hemolüüs (mõiste, põhjused).
17. Erütrotsüütide settereaktsioon ja selle kiiruse määramine (ESK). ESK liigilised iseärasused.
18. Hemoglobiini struktuur, ülesanded ja sisalduse määramine.
19. Leukotsüütide arvu määramine ja normväärtused (B., E., S., H.). Muutuste ulatus ja tingitus.
20. Leukotsüütide funktsioonid.
21. Leukotsüütide loome ja eluiga.
22. Leukotsütoos, leukopeenia ja leukoos (mõiste, põhjused).
23. Leukotsütaarne valem (mõiste ja määramisviis).
24. Leukotsütaarse valemi muutused ja nende diagnostiline väärtus.
25. Vere hüübimisfaasid.
26. Hüübimise käivitusmehhanism. Hüübimist soodustavad tegurid.
27. Tsitraadi ja hepariini toime hüübimisprotsessile.
28. Vere hüübimist aeglustavad tegurid.
29. Fibrinolüüs ja selles osalevad faktorid.
30. Fibriini saamine ja omadused.
31. Vereplasma ja seerum ning nende saamine.
32. Punaliblede antigeensed omadused. Veregrupid ja nende praktiline tähtsus.
33. ABO-süsteem ja veregruppide määramine inimesel.
34. Reesussüsteem. Reesusantikehade teke.
35. Veregrupid loomadel. Praktiline tähtsus ja määramise põhimõtted.
36. Tserebrospinaalvedelik (paiknevus, koostis, ülesanded).
37. Sünoviaalvedelik (paiknevus, koostis, ülesanded).
38. Vereplasma elektrolüütidesisaldus.
39. Happe ja aluse mõisted. Millest oleneb happe (aluse) tugevus? Näited.
40. Kuidas ja mis määral dissotsieerub vesi? Kuidas iseloomustab pH H+ kontsentratsiooni? Näited.
41. Puhversüsteemid (mõiste, komponendid, veres esinevad).
42. Vere pH sõltuvus bikarbonaatpuhvri komponentide sisaldusest.
43. Millest oleneb vere bikarbonaadi (HCO3-) sisaldus? Mehhanism.
44. Leelisreserv (mõiste, määramisprintsiip).
45. Kuidas mõjutab hingamine happe-leelisseisundit? Põhjendus.
46. Milline on neerude osa happe-leelise tasakaalu säilitamisel?
47. Kuidas näidata plasma puhveromadusi happe(aluse) suhtes?
48. Kuidas mõjub happe-leelisseisundile oksendamine? Kõhulahtisus?
49. Kuidas mõjub happe-leelisseisundile füüsiline pingutus?
Märkus: H - inimene, B - veis, E - hobune, S - siga, A-lind