Vt ka südamesagedused (H.)

Südametoonide helisalvestused (H.)

Heliformaat Mp3. Vaja: helikaart, kõlarid, soft (W. MediaPlayer vm)

Normaalsed toonid
S1 Süstoli algus. Mitraal- ja trikuspidaalklappide sulgumine.
S2 Diastoli algus. Poolkuujate ja aordi klappide sugumine. S2 on puhkes 2x pikem S1-st. Pingutusel...
Funktsionaalsed kahinad Ilma muude sümptoomideta peegeldab normaalset turbulentsust.
Kopsuarteri stenoos  Ahenemisel turbulentsus suureneb
Mitraalklappide stenoos
Aordiava ahenemine
Aordiklapi puudulikkus  Vere tagasivalgumine diastolis.
Kodade vaheseina puudulikkus
Aordijuha esinemine
Ebsteini haigus  Trikuspidaalklapi puudulikkus
Mitraalklappide prolapsus
1. tooni kahestus Mitraalklapi ja trikuspidaalklapi asünkroone sulgus
2. tooni kahestus Aordi ja kopsuarteri asünkroone sulgus
3. toon
Vatsakeste vaheseina puudulikkus

Salvestused: Synapse Publishing Inc.
Vt ka: www.wilkes.med.ucla.edu/intro.html