CD õpiprogramm 'Veterinary Physiology'

CD-l on hargprogrammina ingliskeelne veterinaarfüsioloogia kursus teksti, skeemide, animatsioonide, videoklippide ja enesekontrollisüsteemiga.
Avaaknas kuvatakse 20 peatüki nimetused valimiskastidega.

Nupuriba

Ekraani allosas on pidevalt kuvatud riba ikoonnuppudega. Vasakult paremale paiknevus ja tähendused.
  1. Exit sulgeb programmi
  2. Kontrolllamp: roheline - aknas (klikiga) valimata ala, valides punaseks; korduvat valikuvõimalust näitab plinkiv punane. Kustunud lambi ajal on (hiire)kursor mitteaktiivsel alal.
  3. Kompass kuvab orienteerumiseks sisu hargjaotuse (map'i): vasakul 20 jaotust, paremal hargnemine alajaotusteks.
  4. Terminite sõnastik (glossary) võimaldab otsinguks tippida termini või termini tüveosa inglise või ladina baasil.
  5. << nupp viib eelnevasse hargkohta kui kõik aktiivsed alad ja punanooled läbivaadatud ja ülal paremal punane nool edasiminekuks puudub
  6. Nooleots vasakule - samm tagasi.
  7. Nooleots paremale - varem vaadatu taasesitus sammhaaval.
  8. Kirjaklamber (Notes) lubab kirjutada märkusi; neid saab ka hiljem sama arvuti samast leheaknast avada. Teise arvutisse kopeeritav usernote.dat failiga. Valel programmi sulgemisel viimast ei salvesta.
  9. Lühendite deshifreerimine
  10. ? Abi (Help) otsing ja õpetus programmi kasutamiseks.

Näpunäited kasutamiseks