NETIKETT - VÕRGU ETIKETT

Üksikisiku käitumist ühiskonnas juhivad käitumisreeglid, mis oma suuremas osas on küll "kirjutamata reeglid". Elektroonne keskkond on mitmeti erinev tavalisest ja siin tuleb täita teatud reegleid, et teistele seda keskkonda mitte talumatuks muuta. Pikemalt on elektroonses keskkonnas käibivat etiketti e. arvutivõrgu (ingl.k. net) etiketti - netiketti - käsitlenud Tiit Rummo ajakirjas "Arvutimaailm" nr. 2/95 artiklis "Käitumine Internetis". Võrgus on aja jooksul välja kujunenud terve hulk reegleid, millest iga interneti kasutaja peaks kinni pidama — sellega austate te teisi kasutajaid.

Seda, millised on arvutivõrgu kasutamise reeglid näiteks Tartu Ülikoolis, saate teada aadressilt  http://www.ut.ee/livelink_files/1176212.html

EENET'i eeskiri http://www.eenet.ee/teenused/reeglistik.html

 

  E-post & netikett

 1. Ärge kirjutage pikemaid ridu kui 60 tähemärki. Pikki tekste püüdke liigendada. Kasutage tühje ridu lõikude eraldajana.
 2. Ärge saatke tühja Subject-reaga kirju. Et kirjade tulvas oleks võimalik orienteeruda, kirjutage Subject-reale mille kohta kiri käib.
 3. Allkirjastage alati kõik kirjad.
 4. Kirjas säilitage alati viisakas toon, kuigi elektroonne anonüümsus ahvatleb vabamale väljendusviisile. Olge salliv — kui keegi saadab teile mingi teravasisulise kirja ei maksa tormata sellele vihaga vastama, parem näiteks ignoreerige sellise kirja saatjat.
 5. Kasutage kirjakeelt ja terviklikke lauseid, ärge kasutage slängi.
 6. Ärge kirjutage tervet lauset, veel enam tervet tekstilõiku, suurtähtedega - arvutivõrgus samastatakse selline teguviis karjumisega tavalisel suhtlemisel.
 7. Elektronkirjas on lihtne tsiteerida kirja, millele vastate - ärge kuritarvitage seda võimalust, tsiteerige ainult minimaalselt vajalikku osa. Tsiteerige lühidalt ja selgelt. Kui vastate kirjale, kasutades teile kirja saatnu tsitaate, ärge kasutage mitte kogu saadetud teksti. Väga tüütu on lugeda kirju, kus on mitu lehekülge kellegi tsiteerimist, millele järgneb paar rida uut teksti.
 8. Listist tulnud kirjale Reply-käsuga vastates läheb vastus reeglina listi - ärge kasutage seda meetodit erakirjade saatmiseks. Kui tahate kellelegi teha märkuse, mille lugemine pole teistele ilmtingimata vajalik, saatke see erakirjaga otse adressaadile, mitte listi.
 9. Ärge tehke endale suuri signatuure (mitte üle 5 rea). Kõige tähtsam on ikkagi kirja sisu, mitte signatuur.
 10. Võrgus levivad aeg-ajalt nn ahelkirjad, s.t. kirjad, kus palutakse see kiri kõigile oma sõpradele-tuttavatele edasi saata. Nendes kirjades räägitakse tavaliselt mingist arvutiviirusest, heast rahateenimise võimalusest vms. Selliste kirjade edasisaatmisega tuleb olla väga ettevaatlik, sest kui kõik, kes selle kirja said,  selle omakorda edasi saadavad, võivad sideliinid ja mõned keskarvutid lihtsalt ummistuda.
 11. Ärge saatke elektronpostiga nn. mailipomme, s.t. suuri ja mittevajalikke faile ning ühte kirja mitmes eksemplaris.

http://web.archive.org/web/20041107094740/web.ibs.ee/alvar/internet.htm
 

WWW & netikett

 
Kui Te soovite vaadata mingit geograafiliselt kaugel asuvat WWW-lehekülge, siis võimaluse korral tehke seda ajal, mil seal kauges paigas on võrgu koormus oletatavalt väike (pärast tööaega).

Kasutage puhvrit, nn. cache-i. Cache on mõeldud võrgu koormuse vähendamiseks ja töö kiirendamiseks. Cache on arvuti, arvutiketas või arvutimälu, kus hoitakse selliste WWW-lehekülgede koopiaid, mida on hiljuti vaadatud.
Olgu näiteks järgmine olukord: te vaatate mingit geograafiliselt kaugel asuvat WWW-lehekülge. Te liigute sellelt leheküljelt järgmisele leheküljele. Peale järgmise lehekülje läbivaatamist soovite te liikuda tagasi eelnevalt vaadatud leheküljele. Juhul, kui teil on ketta või mälu cache eelnevalt määratud, salvestatakse viimati vaadatud leheküljed kohaliku arvuti kettale või mällu ja lehekülg, kuhu te soovisite naasta, loetakse kohaliku arvuti mälust või kettalt. Seega ei raisata võrgu ressursse ja töö on tunduvalt kiirem. Lisaks ketta ja mälu cache-ile saab ära määrata ka cache-arvuti. Cache-arvuti on arvuti, kuhu salvestatakse kasutajate poolt viimati vaadatud leheküljed. Kui teil on cache-arvuti määratud, siis enne, kui minnakse lehekülge kusagilt kaugelt otsima, kontrollitakse, kas see on juba cache-arvutis olemas. Kui on, siis loetakse see sealt ja jällegi säästetakse võrguressursse. Programmis Netscape saab cache-i ära määrata menüüvalikuga Preferances. Kuidas see täpsemalt käib, saate teada aadressilt http://kuutorvaja.eenet.ee/kasutamine/andmetransport/www/browser/ns.navigator/netscape.html#pc.

 

NEWS & netikett

Ärge saatke sama kirja mitmesse postiloendisse (=listi). Erinevatel postiloenditel võivad olla samad lugejad ja nii saavad nad teie kirja mitmes eksemplaris. Mõelge hästi läbi, millisesse postiloendisse on see kiri sobiv saata.

Kui astute mingi postiloendi liikmeks, ärge kiirustage sinna kirjutamisega. Jälgige natuke aega, millest seal  räägitakse. Võib-olla oli teemal, millest te soovisite kirjutada, just äsja räägitud. Kui postiloendil on olemas KKK ja/või arhiiv, siis uurige kõigepealt neid.

 

ftp & netikett

FTP-arhiividest failide tõmbamiseks kasutage lähimat FTP-arhiivi, kus see fail olemas on. Sellega raiskate te vähem võrguressursse.

Suuri faile tõmmake ajal, mill võrgu koormus on väike (väljaspool tööaega). Eriti tähtis on see geograafiliselt kaugel asuvatest FTP-arhiividest failide tõmbamisel.

http://web.archive.org/web/20030801130840/http://www.cs.ut.ee/~kaidoh/internet.html#netikett