Õpiobjektid -> Indiviidide vaheline aditiivgeneetiline sugulus


INDIVIIDIDE VAHELINE ADITIIVGENEETILINE SUGULUS


ÕPIOBJEKTI KIRJELDUS SUGULUS-
KOEFITSIENTIDE
OLEMUS
WRIGHT'I RAJAKOEFITSIENTIDE MEETOD HENDERSONI MEETOD TARKVARA
Pedigree Viewer
ÜLESANDED SISUKORD

ÕPIOBJEKTI KIRJELDUS

Õppekava: Loomakasvatus (449)

Õppeaine: VL.0192 Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid

Maht: 15 tundi

Sihtrühm: Loomakasvatuse õppekava magistrandid

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiobjekti läbinu:

• mõistab indiviididevahelise aditiivgeneetilise suguluse tõenäosuslikku olemust;

• on tuttav suguluskoefitsientide leidmise põhimõtetega;

• oskab hallata põlvnemisandmeid ning hinnata suguluskoefitsiente tarkvara Pedigree Viewer abil;

• omab võimalust enesekontrolliks.

 

Õppejõud ja tehniline teostus: Tanel Kaart

Kogu materjal ühe pdf-failina: kaart_sugulus1_sisu.pdf

  

Eesti Maaülikool
sügissemester 2010