Õpiobjektid -> Sissejuhatus üldiste lineaarsete mudelite teooriasse

SISSEJUHATUS ÜLDISTE LINEAARSETE MUDELITE TEOORIASSE


Õpiobjekti kirjeldus
Õpijuhis
 
Sissejuhatus
1. Põhimõisted
 
2. Üldiste lineaarsete mudelite ja faktorite liigitus
3. Üldise lineaarse mudeli esitused
4. Keskväärtused ja dispersioonid
5. Eeldused ja kitsendused
6. Fikseeritud efektide hindamine (BLUE)
7. Juhuslike faktorite realiseerunud väärtuste prognoosimine (BLUP)
 
8. Dispersioonikomponentide hindamine
9. Enesekontroll
Lisa
¤ Kogu materjal ühe pdf-failina: Yldine_lineaarne_mudel.pdf

Õpiobjekti kirjeldus

Õppekava: Loomakasvatus (449)

Õppeaine: VL.0192 Loomade aretusväärtuse hindamine ja aretusprogrammid

Maht: 10 tundi

Sihtrühm: Loomakasvatuse õppekava magistrandid

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiobjekti läbinu:

  • oskab esitada üldiseid lineaarseid mudeleid nii objektiviisi kui ka maatrikskujul;
  • mõistab plaanimaatriksi, mudeli reparametriseerimise, hinnatavate funktsioonide ja mudeli dispersioonistruktuuri olemust;
  • oskab hinnata nii mudeli fikseeritud kui ka juhuslikke efekte ja mõistab nende tähendust;
  • oskab hinnata mudelite parameetrite väärtuseid lihtsamate mudelite korral ja mõistab nende tähendust;
  • omab võimalust enesekontrolliks.

 

Sisu ja tehniline teostus: Tanel Kaart

Eesti Maaülikool
kevadsemester 2012


     

Creative Commons License Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License