Andmeanalüüs MS Exceli abil


Sissejuhatus


 

   
Järgnev õpetus püüab  võimalikult 'puust ja punaselt' ette näidata elementaarse andmeanalüüsi teostamise võimalused MS Excelis.
Samas ei ole see materjal mõeldud matemaatilise statistika konspektiks,
vastavad teadmised/materjalid eeldatakse kasutajal enesel olemas olevat.
Seetõttu pole ka eriti tegeletud konkreetsete näidetega ega
tulemuste tõlgendamisega.


See konspekt ei ole Andres Kiviste 1998 aastal ilmunud vihiku
"Matemaatilise statistika algteadmisi ja rakenduslikke näiteid MS Exceli keskkonnas" ümbertrükk.
MS Wordi
dokumendina oli ta olemas juba pool aastat enne ülalnimetatud raamatu ilmumist ja sai siis ka tudengitele kätte jagatud.
Kiviste raamatut võite kasutada kui lisa siinsele õpetusele, saamaks enam statistika ja ka tõenäosusteooria alaseid algteadmisi.


Põhilised andmeanalüüsi teostamise vahendid MS Exceli keskkonnas on funktsioonid ja protseduurid, aga ka Chart Wizard'i abil lisatavad joonised ja Pivot Table'iga konstrueeritavad tabelid.
Järgnevad kirjeldused baseeruvad valdavalt versioonil MS Excel 97,
kuid selle erinevus nii eelnevast kui ka uuematest versioonidest on statistilise andmetöötluse osas küllaltki väike
(nn. tehnilisi erinevusi on jooniste ja tabelite konstrueerimisel).

Suurim erinevus on pigem eesti- ja ingliskeelse Exceli menüüde ja käskude nimetustes. Järgnevalt mõningad järgnevas konspektis kasutatud ingliskeelsed nimetused koos nende eestikeelsete vastetega:

Menüüd
Edit
= Redigeeri
Insert
= Lisa
Tools = Tööriistad
Data = Andmed
Chart = Diagramm
Kõiksugused muud käsud ja valikud:
Wizard = Viisard
Array = Massiiv
Tails = Piirangute arv
Number = Arv
........
   

 

ktanel@eau.ee
http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/
nov, 2003