Geenitehnoloogia statistilised mudelid
/ Statistical Models in Gene Technology /
TÜ MSI kraadiõppe tudengitele ja teistele asjast huvitatutele


(MSMS.01.067; 2 AP; sügis 2002; A)


 

  
-----    Annotatsioon    -----

Kursus annab ülevaate matemaatilise statistika meetoditest, millel baseerub tänapäevane geenitehnoloogia. Põhipunktid: geenide kaardistamine ja üksikute geenide mõjude hindamine, segregatsioon- ja aheldusanalüüs, assotsiatsiooniuuringud.
   

-----    Kirjandus    -----

 • M. Lynch, B. Walsh. 1998. Genetics and Analysis of Quantitative Traits. Sinauer Associates, Inc. (http://nitro.biosci.arizona.edu/zbook/book.html)

 • P. Sham. 1998. Statistics in human genetics. Arnold, London.

 • J. Ott. 1999. Analysis of human genetic linkage, 3rd edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

 • B. Kinghorn & J. van der Werf. QTL Course: June 2000 Belo Horizonte, Brasil:
  Identifying and incorporating genetic markers and major genes in animal breeding programs -
  http://www-personal.une.edu.au/~jvanderw/brazilcourse.html
     

   
-----    Loengute temaatiline kava    -----

Nädal Teema
1.-2. Sissejuhatus; mõisteid, fakte ja seadusi geneetikast
3.-4. Segregatsioonanalüüs 
5. Geenide aheldus, ristsiirde sagedus, geneetiline kaart
6.-9. Parameetriline aheldusanalüüs
10.-11. Mitteparameetriline aheldusanalüüs
12.-14. Assotsiatsiooniuuringud
15. Kokkuvõte + üldistused + pilk tulevikku
16. Varus

Ülevaate käsitletavast temaatikast ja meetodite olemusest saab
2002. a. kevadsemestril TÜ arstiteaduskonna tudengeile biostatistika kursuse raames peetud
2x2-tunnise loengu slaididest:
biomeetriline_geneetika_jmt.zip (*.ppt, 1,4 MB). uus 2002

     
-----    Loengumaterjalid    -----

 • Sissejuhatus  [*.pdf (12 KB), *.doc (35 KB)]

 • 1. Mõisteid, fakte ja seadusi geneetikast  [*.pdf (448 KB), *.zip (*.doc, 540 KB)]

  • Rakk, kromosoom, DNA

  • Rakkude paljunemine, mitoos, meioos, ristsiire

  • Valkude süntees, geneetiline kood

  • Geen, alleel, lookus, genotüüp

  • Mutatsioonid; haigusi põhjustavad geenid, põhigeenid ja nende otsimine

 • 2. Tunnuse geneetilise determineerituse uurimine fenotüübi- ja põlvnemisandmete alusel

  • Diskreetsete tunnuste analüüs [*.pdf (110 KB), *.zip (*.doc, 33 KB)] uus 2002

   • Klassikaline segregatsioonanalüüs

    • Segregatsioonanalüüs dominantse haiguse korral

    • Segregatsioonanalüüs kodominantse haiguse korral

    • Segregatsioonanalüüs retsessiivse haiguse korral

   • Genotüübi- ja fenotüübisagedused populatsioonis, Hardy-Weinbergi tasakaal

  • Pidevate tunnuste analüüs [*.pdf (311 KB), *.zip (*.doc, 432 KB) uuendatud 2002

   • Kaksikute meetod

   • Biomeetriline geneetika

    • Päritavus, geneetiline mudel

    • Ülevaade geneetiliste parameetrite hindamisel kasutatavatest mudelitest

   • Elementaarsed testid

    • Tunnuse jaotuse erinevus normaaljaotusest

    • Õvedevahelisel erinevusel baseeruvad testid

    • Mitteparameetrilised liinide ristamise testid

   • Kompleksne segregatsioonanalüüs

    • Segregatsioonanalüüsi segumudelid

     • Jaotuste segu

     • Parameetrite hindamine

     • Hüpoteeside kontrollimine

    • Kompleksse segregatsioonanalüüsi mudelid

     • Tõepärafunktsioonid ühe suure mõjuga geeni korral

     • Ühise perekonna efektid

     • Polügeenne taust

     • Keerukamad mudelid

    • Diskreetsete tunnuste analüüs

    • Segumudeli parameetrite hindamine EM-meetodil

   • Indiviidide genotüüpide hindamine

 • 3. Aheldusanalüüs

  • Sissejuhatus aheldusanalüüsi
   [*.pdf (206 KB), *.zip (*.doc, 91 KB)] uuendatud 2002

   • Geenide aheldus, ristsiire, rekombinatsioon, lookuste vaheline kaugus, marker

   • Kaardistamisfunktsioonid (map functions)

   • Rekombinatsiooni(de) tõenäosuste arvutamine paljude lookuste korral

   • Aheldusanalüüsi olemus

  • Põhigeeni tuvastamine eksperimentaalsel ristamisel [uuendamisel]

   • Marker-gruppide vaheline erinevus -- ANOVA-meetod

   • Suurima tõepära meetod

   • Regressioonanalüüs ja intervallhindamine

   • ... [Broman KW (1997) Identifying quantitative trait loci in experimental crosses. PhD dissertation, Department of Statistics, University of California, Berkeley.
    Abstract | pdf (653k)
    ]

  • Poolõvede analüüs

   • Poolõvede dispersioonanalüüs

   • ...

  • Komplekssete tunnuste analüüs

   • Segamudel QTL-i tuvastamiseks  [*.pdf (138 KB), *.doc (149 KB)] vana

   • Markovi ahelate Monte Carlo meetodid
    ... [
    SC Heath (1997) Markov chain Monte Carlo segregation and linkage analysis for oligogenic models. Am J Hum Genet 61:748-760.]

  • Mitteparameetriline aheldusanalüüs

   • Haseman-Elstoni regressioon

   • ...

 • 4. Assotsiatsioonanalüüs  [*.pdf (173 KB), *.doc (98 KB)] vana

  • Alleelide assotsiatsioon ja ahelduse mittetasakaalulisus

   • Alleelide assotsiatsioon

   • Ahelduse mittetasakaalulisus (linkage disequilibrium)

   • Ahelduse mittetasakaalulisuse põhjused ja selle kasutamine geenide kaardistamisel

  • Assotsiatsioonanalüüs fikseeritud katseplaanide korral

   • Juhtum/kontroll-analüüs (case-control study)

   • Moonutatud edasikandumise test (TDT – transmission distortion või disequilibrium test)

   • ...

  • ...

 • Pisut aegunud kokkuvõte - "Geenijahtimisest" statistiku pilgu läbi  [*.pdf (75 KB), *.doc (66 KB)]
  (ettekanne Teoreetilise bioloogia kevadkoolis Tipul, 12. mail, 2001.a.)

 

     
-----    Lingid    -----

Lingid geneetikast:

Lingid (bio)statistikast:

Lingid bioinformaatikast:

eestikeelsed lehed -

ingliskeelsed põhjalikud ja heade loengumaterjalidega (pdf- ja ps-formaadis) lehed -

              


 

ktanel@eau.ee
http://ph.eau.ee/~ktanel/kool_ja_too/
sept., 2002