Räägitakse, et DNA kuju avastamine toimus tänu keerdtrepi nägemisele hetkel,
mil teadlase aju töötas just sellel õigel vastuvõtmistemperatuuril.
Kogu geneetikateadus oleks võinud kujuneda hoopis teistsuguseks, kui ta oleks lifti kasutanud.*
 
Terry Pratchett “Ürgsorts”

 
* Kuigi tõenäoliselt kiiremaks. Ja selle maksimaalne kandejõud oleks olnud kuni 14 inimest.

Loengukursused -> Populatsioonigeneetika matemaatilised alused


Populatsioonigeneetika matemaatilised alused
[Mathematical Models in Population Genetics]

(MTMS.02.007; 3 EAP; sügissemester; E)
TÜ mat-stat. tudengeile


Annotatsioon

Ajakava Loengud Eksam Kirjandus

Matemaatikutele orienteeritud laia profiiliga kursus, mille eesmärgiks on tutvustada olulisi matemaatiliste meetodite rakendusi populatsioonigeneetikas.

Geneetilise informatsiooni molekulaarne kodeerimine (ülevaade DNA, RNA ja valkude ehitusest ja funktsioonidest), populatsioonigeneetika klassikalise geneetika baasil (alleelisageduste analüüs, Hardy-Weinbergi tasakaal, alleelide assotsiatsioon, regulaarsete ristamissüsteemide analüüs, inbriidingukordajad, geneetiline triiv jms), populatsioonigeneetika fenotüüpide tasemel (aretusväärtused, päritavuse hindamine, selektsiooniindeksid) ning molekulaarse evolutsiooni valitud probleeme (Fisheri loodusliku valiku teoreem; molekulaarne kell, fülogeneesipuud jms).